Τι αποφάσισαν στην ΕΕ για τα ηλεκτρικά φορτηγά;

Τι αποφάσισαν στην ΕΕ για τα ηλεκτρικά φορτηγά;

Οι ευρωβουλευτές έλαβαν αποφάσεις που θα κάνουν τα ηλεκτρικά φορτηγά πιο ελκυστικά, με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στον τομέα των μεταφορών.

electric truck2 0

Κίνητρα για “πιο πράσινα” φορτηγά

Οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν τη θέση τους σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων βαρών και διαστάσεων των οδικών μεταφορών με 26 ψήφους υπέρ, 11 κατά και μία αποχή. Οι αλλαγές στα όρια βάρους και διαστάσεων έχουν ως στόχο την αύξηση του μέγιστου βάρους και μήκους των φορτηγών μηδενικών εκπομπών κατά 4 τόνους προκειμένου να αντισταθμιστεί ο χώρος που απαιτείται για την τοποθέτηση κυψελών μπαταρίας ή υδρογόνου.

electric truck3 0

Mega trucks με ειδική σήμανση

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι χώρες της ΕΕ μπορούν ακόμα να επιτρέψουν την κυκλοφορία φορτηγών που είναι μεγαλύτερα και βαρύτερα από τα όρια της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προηγείται εκ των προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια, τις υποδομές, τη συνεργασία στον τρόπο μεταφοράς και το περιβάλλον.

electric truck4 0

Επιβολή κανόνων

Η Επιτροπή προτείνει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων επιβολής, όπως η Πολιτική Ευφυούς Πρόσβασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των φορτηγών και των λεωφορείων με τα βάρη και τα όρια διαστάσεων.

electric truck5

Αυτό το σχέδιο νόμου αποτελεί μέρος μιας δέσμης προτάσεων για την οικολογική βελτίωση των εμπορευματικών μεταφορών στην ΕΕ. Το νόμο θα ψηφιστεί από τους ευρωβουλευτές σε προσεχή σύνοδο ολομέλειας μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Τα φορτηγά και τα λεωφορεία αντιπροσωπεύουν το 28% και το 34% αντίστοιχα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και οξειδίων του αζώτου στις οδικές μεταφορές. Οι νέες διατάξεις θέτουν στόχους για πιο βιώσιμη και ασφαλή οδική κυκλοφορία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ