Αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες οχημάτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων

 Ο Δήμος Αθηναίων αποζημιώνει τους ιδιοκτήτες οχημάτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων. Προϋπόθεση για την υποβολή των αιτήσεων είναι τα οχήματα να βρίσκονταν...