Πότε θα τεθεί σε ισχύ η νέα οδηγία Euro 7 για τους ρύπους;

Πότε θα τεθεί σε ισχύ η νέα οδηγία Euro 7 για τους ρύπους;

Η νέα νομοθεσία προβλέπει μηδενικές εκπομπές CO2 για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά από το 2035 και μετά.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα τον κανονισμό Euro 7, ο οποίος περιλαμβάνει κανόνες για τα όρια εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από οδικά οχήματα και τη μακροβιότητα της μπαταρίας. Αυτό συνιστά το τελευταίο βήμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ο νέος κανονισμός καλύπτει αυτοκίνητα, ημιφορτηγά και βαρέα επαγγελματικά οχήματα σε μία ενιαία νομική πράξη και στοχεύει στη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από εξατμίσεις και φρένα. Επιπλέον, θέτει αυστηρότερες απαιτήσεις για τη διάρκεια ζωής των οχημάτων.

Καθαρότερα οχήματα με το Euro 7

Ο κανονισμός Euro 7 θεσπίζει κανόνες για τις εκπομπές καυσαερίων των οδικών οχημάτων και άλλων ειδών εκπομπών, όπως εκείνες από τη φθορά των ελαστικών και τις εκπομπές σωματιδίων πέδησης. Επίσης, θεσπίζει απαιτήσεις για τη μακροβιότητα της μπαταρίας. Όσον αφορά τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά, διατηρούνται τα υφιστάμενα όρια εκπομπών καυσαερίων του προτύπου Euro 6, με επιπλέον αυστηρότερες απαιτήσεις για τα στερεά σωματίδια. Ως προς τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, επιβάλλονται αυστηρότερα όρια για διάφορους ρύπους, όπως το υποξείδιο του αζώτου.

Ημερομηνίες εφαρμογής του Euro 7

Μετά την έγκριση της νομοθετικής πράξης, ο κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του αφού υπογραφεί από την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου. Οι ημερομηνίες εφαρμογής διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του οχήματος, με διαφορετικούς χρόνους για νέα οχήματα και νέους τύπους συστημάτων και εξαρτημάτων.

Επιδίωξη μηδενικών ρύπων από το 2035

Ο κανονισμός Euro 7 προέρχεται από τη στρατηγική για βιώσιμη κινητικότητα και μηδενική ρύπανση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 και την απαγόρευση κινητήρων εσωτερικής καύσης για καινούργια αυτοκίνητα και ημιφορτηγά από το 2035 και μετά. Παρά την αλλαγή αυτή, τα οχήματα θα παραμείνουν διαθέσιμα, ενώ κάποια βαρέα επαγγελματικά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται. Οι κανόνες του Euro 7 θα καλύπτουν τις εκπομπές αυτοκινήτων και ημιφορτηγών μέχρι το 2035 και μετά.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ