Το 75% των influencers παραπλανά τους καταναλωτές

Το 75% των influencers παραπλανά τους καταναλωτές

Ένα μεγάλο ποσοστό influencers δεν διαφοροποιεί το περιεχόμενο τους ως εμπορικό.

Η έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τον εμπορικό χαρακτήρα των αναρτήσεών τους έχει φέρει τους influencers υπό ερώτηση. Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντόπισε ατασθαλίες που σύντομα θα πρέπει να διορθωθούν. Οι έλεγχοι σε όλη την Ευρώπη αποκάλυψαν παραπλανητικές πρακτικές σε influencers που προωθούν προϊόντα με μη σαφείς ενδείξεις. Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη για διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση προς το κοινό.

Ένα πρωτοποριακό έλεγχο στις αναρτήσεις influencers αναδεικνύει τις παραβάσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένα μέτρα. Σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας είναι η ενημέρωση των influencers και η προώθηση της συμμόρφωσής τους με τα καταναλωτικά πρότυπα. Η διαφάνεια και η σωστή επισήμανση των εμπορικών ενεργειών απαιτούνται για να προστατευθούν οι καταναλωτές από παραπλανητικές πρακτικές.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ