Ποια είναι τα οφέλη για τους ιδιοκτήτες φορτηγών χαμηλών εκπομπών CO2;

Ποια είναι τα οφέλη για τους ιδιοκτήτες φορτηγών χαμηλών εκπομπών CO2;

Με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και την μείωση των εκπομπών από τις εμπορευματικές μεταφορές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μέτρα όπως η βελτίωση της διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών, ισχυρότερα κίνητρα για χαμηλές εκπομπές φορτηγά, και πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Οι ιδιοκτήτες φορτηγών χαμηλών εκπομπών CO2 θα επωφεληθούν από την αύξηση του βάρους των οχημάτων τους, καθώς οι κανόνες καταστρώνονται έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογικές βελτιώσεις και τους αεροδυναμικούς τους σχεδιασμούς. Επιπλέον, θα ενθαρρύνεται η χρήση αεροδυναμικών θαλάμων οδήγησης και άλλων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Επιπλέον, οι προτάσεις περιλαμβάνουν την αύξηση του βάρους και του ύψους των οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και τη χρήση συνδυασμένων μεταφορών με τυποποιημένες μονάδες φορτίου, προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα.

Όσον αφορά στις εκπομπές αερίων, προτείνεται μια κοινή μεθοδολογία υπολογισμού, που θα παρέχει στις εταιρείες σαφήνεια και συγκρίσιμα δεδομένα. Επίσης, προτείνεται ο αποτελεσματικότερος συντονισμός των σιδηροδρομικών γραμμών και το βελτιωμένο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η αποτελεσματικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ