Νέο Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας 2023: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται

Νέο Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας 2023: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται

Οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας 2023, που αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει άνεργοι 30-55 ετών, παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2023, στις 15:00. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση ύψους 14.800 ευρώ, η οποία καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση: https://www.ependyseis.gr.

Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ανέρχεται σε προϋπολογισμό 28.120.000 ευρώ και είναι ενταγμένο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία-ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

aitisi1

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ