Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιλύει το πρόβλημα με τα νέα φορτηγά!

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιλύει το πρόβλημα με τα νέα φορτηγά!

Το ΥΠΥΜΕ ανταποκρινόμενο στη δημοσίευση του θέματος από το Carandmotor, έχει εξασφαλίσει μία λύση για ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι εισαγωγείς νέων επαγγελματικών οχημάτων.

Έγινε αποδεκτή η ταξινόμηση νέων φορτηγών που βρίσκονταν σε ελληνικά τελωνεία, αλλά δεν είχαν τοποθετημένο έξυπνο ταχογράφο της 2ης έκδοσης ή του μεταβατικού έξυπνου ταχογράφου.

Όπως αποκάλυψε το Carandmotor.gr στις 2 Αυγούστου: “Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για εκατοντάδες επαγγελματικά οχήματα και φορτηγά άνω των 3,5 τόνων τα οποία κινδυνεύουν να μην μπορούν να εκτελωνιστούν στην Ελλάδα μετά τις 18 Αυγούστου, με αποτέλεσμα οι εισαγωγικές εταιρείες που τα έχουν στις φορολογικές τους αποθήκες να χάσουν εκατομμύρια ευρώ!”

Τελικά, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εγκρίνει την ταξινόμηση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας για τα νέα φορτηγά που δεν είναι εξοπλισμένα με έξυπνο ταχογράφο της 2ης έκδοσης. Ωστόσο, οι εισαγωγείς θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση του Υπουργείου αναφέρει ότι: “Επιτρέπουμε την ταξινόμηση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέων οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και οχημάτων μεταφοράς επιβατών με έξυπνο ταχογράφο που δεν ανήκει στην κατηγορία του έξυπνου ταχογράφου 2ης έκδοσης ή του μεταβατικού έξυπνου ταχογράφου, εφόσον διαθέτουν Πιστοποιητικό Ταξινόμησης του οχήματος, που έχει εκδοθεί μέχρι 18 Αυγούστου 2023.”

Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: αίτηση από τον κάτοχο του πιστοποιητικού ταξινόμησης, Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οχήματος, υπεύθυνη δήλωση του τελωνειακού καταξιωμένου προσώπου, πρωτότυπη επιστολή του κατασκευαστή του οχήματος, και Πιστοποιητικό Ταξινόμησης του οχήματος που έχει εκδοθεί μέχρι 18-08-2023.

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, θα ακολουθηθεί η διαδικασία χορήγησης των στοιχείων κυκλοφορίας. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την ταξινόμηση και τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας γίνεται κατά τη μεταβίβαση του οχήματος στον τελικό κάτοχο.

Για τη μεταβίβαση των ημιτελών οχημάτων σε κατασκευαστή επόμενης φάσης, επιτρέπεται χωρίς έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων και χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης του τελικού κατόχου, εφόσον έχει εκδοθεί έγκριση τύπου οχήματος για αυτά. Η μεταβίβαση των πλήρων και ολοκληρωμένων οχημάτων στον τελικό κάτοχο γίνεται μετά τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων.

Κατά την ταξινόμηση και την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, δεν θα καταβάλλονται τέλος αδείας αυτοκινήτου οχήματος και η εισφορά του ν. 1959/1991. Οι παραπάνω οικονομικές επιβαρύνσεις, θα καταβάλλονται όταν αυτά μεταβιβασθούν και τεθούν σε κυκλοφορία, ανάλογα με τη χρήση αυτών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ