Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από την Apple να δώσει περισσότερη ελευθερία στο iPadOS

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από την Apple να δώσει περισσότερη ελευθερία στο iPadOS


Η νομοθετική εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά στον ψηφιακό τομέα, έθεσε υπό σκοπιά το iPadOS της Apple. Οι αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ έχουν προσδιορίσει το iPadOS ως σημαντικό “gatekeeper” στον Ϩηφιακό χώρο, υπογραμμίζοντας ότι το λειτουργικό σύστημα της Apple για το iPad επηρεάζει σημαντικά την πρόσβαση στην αγορά τόσο για επιχειρήσεις όσο και για καταναλωτές.

Αυτός ο χαρακτηρισμός αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ε.Ε. να διασφαλίσει την ύπαρξη δίκαιου ανταγωνισμού και ανοικτών αγορών, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA). Η Apple, που είχε προηγουμένως λάβει οδηγίες να επιτρέψει την πρόσβαση τρίτων στην πλατφόρμα iOS, πρέπει τώρα να καταστήσει παρόμοιες αλλαγές και στο iPadOS. Αυτές οι αλλαγές αναμένεται να προσφέρουν περισσότερες επιλογές για τη διανομή λογισμικού, πιθανώς επιτρέποντας τη λειτουργία εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών και τρόπων πληρωμής.

Η εταιρεία έχει λάβει προθεσμία έξι μηνών για να συμμορφωθεί με τους νέους κανονισμούς, με την πιθανότητα να επιβληθούν πρόστιμα αν δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. Αυτή η εξέλιξη αντανακλά τη δέσμευση της ΕΕ για διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον Ϩηφιακό κόσμο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των τεχνολογικών γιγάντων στον τομέα. 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ