Βάσεις 2023 ΟΠΑ: «Σταθερά πρώτο στην προτίμηση των υποψηφίων»

Βάσεις 2023 ΟΠΑ: «Σταθερά πρώτο στην προτίμηση των υποψηφίων»

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται σταθερά πρώτο στην προτίμηση των υποψηφίων για ακόμα μια φορά, σύμφωνα με τις νεοανακοινωμένες βάσεις εισαγωγής. Φέτος, σημειώθηκε σημαντική άνοδος των βάσεων σε όλα τα οκτώ τμήματα του ΟΠΑ.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αποτελεί την κορυφαία επιλογή στο 4ο επιστημονικό πεδίο και στις προτιμήσεις των επιτυχόντων, ενώ τα Τμήματα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής κατατάσσονται στην πρώτη θέση ανάμεσα στα αντίστοιχα τμήματα άλλων ΑΕΙ. Επιπλέον, τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις ανάμεσα στα αντίστοιχα τμήματα οικονομικών σπουδών άλλων ΑΕΙ.

Επιπλέον, το Τμήμα Πληροφορικής αποτελεί το 3ο υψηλότερο Τμήμα ανάμεσα σε 12 αντίστοιχα τμήματα. Τα Τμήματα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας και Στατιστικής επίσης παρουσιάζουν αύξηση στη βάση εισαγωγής τους και διατηρούν ανοδική πορεία. Τα παραπάνω αποτελέσματα δικαιώνουν τον σταθερό προσανατολισμό του ΟΠΑ προς την ποιοτική εκπαίδευση σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος και βασίζονται σε αξίες όπως η αριστεία, η εξωστρέφεια, η καινοτομία και η κοινωνική προσφορά.

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Δημήτρης Μπουραντώνης, δήλωσε: “Συγχαίρω και καλωσορίζω τις νέες φοιτήτριες και τους νέους φοιτητές και τους εύχομαι να αξιοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες που τους δοθούν για γνώση και προσωπική ανέλιξη.”

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βάσεις εισαγωγής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

Στιγμιότυπο οθόνης 10017

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ