Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον Δήμο Αθηνών

Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον Δήμο Αθηνών

Με ομόφωνη έγκριση στην 10η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηνών, εκκινεί άμεσα το πρόγραμμα δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Η έγκριση συνοδευόταν από ανυποχώρητη δέσμευση για μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για εργαζόμενους και πολίτες.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας, Μαρία Στρατηγάκη, τόνισε ότι η αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης πρέπει να αφορά όλους τους εργαζόμενους και αιρετούς του Δήμου. Το πρόγραμμα δράσης επικεντρώνεται σε μια σειρά δράσεων που απευθύνονται τόσο σε εργαζόμενους όσο και σε πολίτες.

Εκστρατεία Ενημέρωσης

Η βία και η παρενόχληση, ειδικά η σεξουαλική, στον χώρο εργασίας έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Μέσω της εκστρατείας “Ως Εδώ! Είμαστε δίπλα σου!” θα ενημερώνονται όλοι σχετικά με τις δράσεις του Δήμου και θα καλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες σε περίπτωση παρενόχλησης. Η εκστρατεία θα διαδοθεί μέσω αφισών, φυλλαδίων, διαδικτυακής πλατφόρμας και κοινωνικών δικτύων.

Πρόγραμμα Δράσης

Το πρόγραμμα προβλέπει εκπαιδευτικές ενέργειες και συναντήσεις με εργαζόμενους και αιρετούς με στόχο την κατανόηση και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης. Δίνεται έμφαση στην διαδικασία καταγγελίας και πειθαρχικής δίωξης σε περιπτώσεις παρενόχλησης. Υπάρχει επίσης το Κέντρο Καταπολέμησης της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου ως σημείο αναφοράς για υποστήριξη.

Το πρόγραμμα θα εκτιμάται κατά την εφαρμογή του και θα βελτιώνεται αναλόγως, με σκοπό τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ελεύθερου από επιβλαβείς συμπεριφορές.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ