Κινητές μονάδες αίτησης διαβατηρίων: Νέα εξυπηρέτηση για τους Έλληνες στο εξωτερικό

Κινητές μονάδες αίτησης διαβατηρίων: Νέα εξυπηρέτηση για τους Έλληνες στο εξωτερικό

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το υπουργείο Εξωτερικών συνεργάζονται για τη δημιουργία Κινητών Μονάδων Παραλαβής Αιτήσεων Διαβατηρίων προς την εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί Γιάννης Οικονόμου και Γιώργος Κώτσηρας συναντήθηκαν για να συζητήσουν τη συνεργασία τους και την αναβάθμιση των προξενικών υπηρεσιών που παρέχονται στους Έλληνες του εξωτερικού.

Η Ελληνική Πολιτεία εισάγει για πρώτη φορά τον θεσμό των Κινητών Μονάδων για την παράδοση δικαιολογητικών έκδοσης διαβατηρίων σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν προξενικές αρχές. Οι Κινητές Μονάδες θα λειτουργούν με υπαλλήλους της προξενικής Αρχής, οι οποίοι θα έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η αποστολή των Κινητών Μονάδων θα γίνεται μετά από εισήγηση του επικεφαλής της προξενικής Αρχής και με την έγκριση της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών, με ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

«Η εξυπηρέτηση των Ελλήνων του εξωτερικού είναι προτεραιότητά μας»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, δήλωσε ότι οι Κινητές Μονάδες διευκολύνουν τους Έλληνες του εξωτερικού που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας τους πρόσβαση σε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κώτσηρας, ανέφερε ότι ο κεντρικός στόχος των πολιτικών τους είναι η εξυπηρέτηση των Ελλήνων του εξωτερικού, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης, διερευνήθηκε η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη βελτίωση των προξενικών υπηρεσιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων του εξωτερικού.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ