Εύκολη πρόσβαση σε Υπηρεσίες για τους Ομογενείς

Εύκολη πρόσβαση σε Υπηρεσίες για τους Ομογενείς

Η απόκτηση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, δηλώσεις γάμου, γέννησης και θανάτου, καθώς και η αίτηση ελληνικής ιθαγένειας θα γίνεται πλέον ευκολότερα για τους Έλληνες του εξωτερικού, μέσω της νέας ψηφιακής υπηρεσίας “Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων”. Αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργική σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα παρέχει τη δυνατότητα υποβολής ψηφιακών αιτημάτων και δικαιολογητικών στις προξενικές αρχές από απόδημους Έλληνες.

Επιπλέον, η υπηρεσία θα εξυπηρετεί επίσης πολίτες χωρών της ΕΕ καθώς και τρίτων χωρών που συναλλάσσονται με τις προξενικές αρχές της Ελλάδας. Η δημιουργία της υπηρεσίας αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους απόδημους Έλληνες, στο πλαίσιο της συνολικής κυβερνητικής στρατηγικής.

Η Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων

Η εν λόγω υπηρεσία τοποθετείται ως μέρος του έργου “Μετασχηματισμός Διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών” που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”. Η υπηρεσία αναμένεται να παρέχει πλήρως ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η κτήση ελληνικής ιθαγένειας, η υποβολή αίτησης έκδοσης διαβατηρίου και πολλές άλλες.

Ηλεκτρονική Επισημείωση – Apostille

Επιπλέον, ένα άλλο έργο που θα διευκολύνει τη ζωή των Ελλήνων του εξωτερικού είναι η ηλεκτρονική επισημείωση, που είναι διαθέσιμη από τον Ιούλιο του 2023 μέσω της ιστοσελίδας https://e-apostille.gov.gr/. Μέχρι στιγμής, έχουν εκδοθεί πάνω από 3000 έγγραφα με σφραγίδα apostille μέσω αυτής της υπηρεσίας. Η σφραγίδα αυτή πιστοποιεί την αυθεντικότητα των εγγράφων και τα καθιστά έγκυρα σε ξένες χώρες.

Τι είναι το Apostille

Το Apostille είναι μια σφραγίδα με την οποία επιβεβαιώνεται η γνησιότητα ενός εγγράφου, προκειμένου να γίνει δεκτό ως έγκυρο από ξένο κράτος. Από τη στιγμή που ένα έγγραφο έχει τη σφραγίδα Apostille, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νόμιμη χρήση σε άλλα κράτη μέλη, διότι η αυθεντικότητά του έχει τεκμηριωθεί.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ