Η Κομισιόν προτείνει κοινό ευρωπαϊκό πτυχίο στα πανεπιστήμια της ΕΕ

Η Κομισιόν προτείνει κοινό ευρωπαϊκό πτυχίο στα πανεπιστήμια της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός κοινού, ευρωπαϊκού πτυχίου για τους φοιτητές από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε εθελοντική συνεργασία. Το εν λόγω πτυχίο, σε επίπεδο bachelor, master και διδακτορικού τίτλου, θα απονέμεται ενδεχομένως από πολλά πανεπιστήμια που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ. Αυτή η πρωτοβουλία αιματολογείται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της σύνδεσης της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ συνδράμει στη δημιουργία πιο ανταγωνιστικών αποφοίτων που μπορούν να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές εργασίας. Η εισαγωγή του ευρωπαϊκού πτυχίου αναμένεται να μειώσει τη γραφειοκρατία και να δώσει τη δυνατότητα σε διαφορετικά πανεπιστήμια από διάφορα κράτη-μέλη της ΕΕ να συνεργάζονται για τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων.

Η πρόταση της Κομισιόν

Το ευρωπαϊκό πτυχίο θα έχει αναγνώριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αναμένεται ότι θα ενισχύσει την έλξη νέων ταλέντων και φοιτητών, και από χώρες εκτός ΕΕ, στα ευρωπαϊκά ΑΕΙ. Η πρόταση προβλέπει την ανάπτυξη ελάχιστου δύο διαδρομών για τα κράτη-μέλη προς την επίτευξη ενός ευρωπαϊκού πτυχίου, με την απαραίτητη προϋπόθεση της συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ από τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει δύο επίπεδα δράσης. Πρώτον, την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού σήματος που θα συνοδεύει τα πτυχία των φοιτητών που έχουν ακολουθήσει προγράμματα κοινών πτυχίων βάσει των κριτηρίων της πρωτοβουλίας. Δεύτερον, τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου που θα σέβεται τα κοινά κριτήρια και την εθνική νομοθεσία των κρατών-μελών. Το εν λόγω πτυχίο θα μπορεί να απονέμεται είτε από πολλά πανεπιστήμια της ΕΕ είτε από ένα ευρωπαϊκό νομικό πρόσωπο που θα καθιερωθεί από τα σχετικά πανεπιστήμια.

Εργαστήριο πολιτικής για τα ευρωπαϊκά πτυχία

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η πρόταση για το ευρωπαϊκό πτυχίο δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση της εθνικής νομοθεσίας, καθώς η εκπαιδευτική πολιτική παραμένει αρμοδιότητα των κρατών-μελών και των πανεπιστημίων στην ΕΕ. Η Επιτροπή θα υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν την πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού πτυχίου μέσω δράσεων όπως το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο θα ενεργοποιηθεί το 2025. Αυτό το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη συμμετοχή των κρατών-μελών και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην καθοδήγηση για την καθιέρωση του ευρωπαϊκού πτυχίου.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί τη συνεργασία διαφορετικών τύπων πανεπιστημίων, δηλαδή κρατικών και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τον όρο να συμμορφώνονται προς τα ποιοτικά κριτήρια της Επιτροπής. Ο αντιπρόεδρος Σχοινάς υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας και του σεβασμού στα πλαίσια της πρότασης της Κομισιόν για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πτυχίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ