Επιστροφή ΕΦΚ για το Αγροτικό Πετρέλαιο 2023: Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

Επιστροφή ΕΦΚ για το Αγροτικό Πετρέλαιο 2023: Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

Η απόφαση για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το αγροτικό πετρέλαιο του έτους 2023 καθορίζει το ποσό της επιστροφής στα 0,41 ευρώ ανά λίτρο, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, δικαιούχοι της επιστροφής είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2022 και 2023, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η Οκτωβρίου 2023 και έχουν την ιδιότητα του “επαγγελματία αγρότη” ή “επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα”.

Το ποσό της επιστροφής του ΕΦΚ για το έτος 2023 υπολογίζεται ανά δικαιούχο πρόσωπο, με βάση την ποσότητα του πετρελαίου που απαιτείται για καλλιέργεια και εκτέλεση εργασιών στον αγροτικό τομέα, αντιστοιχώντας στο 50% των μέγιστων ποσοτήτων πετρελαίου. Η επιστροφή είναι συνάρτηση της συνολικής ποσότητας με τον συντελεστή ΕΦΚ, δηλαδή 0,41 ευρώ ανά λίτρο.

agrotes

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ