Πρόστιμα για 3.000.000 Οδηγούς στην Ελλάδα: Πώς Θα Λειτουργήσουν οι Διασταυρώσεις

Πρόστιμα για 3.000.000 Οδηγούς στην Ελλάδα: Πώς Θα Λειτουργήσουν οι Διασταυρώσεις

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει καταθέσει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που στοχεύει στην εξάλειψη της «ατιμωρησίας» των ιδιοκτητών οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια, ΚΤΕΟ και ανεξόφλητα Τέλη Κυκλοφορίας. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει νέο σύστημα ελέγχων με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για ανασφάλιστα οχήματα και για οχήματα με μη καταβληθέντα τέλη κυκλοφορίας, καθώς και νέο πλαίσιο κυρώσεων.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης κλιμακωτά πρόστιμα για την εκπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας και τη διαδικασία αδρανοποίησης και διαγραφής από τα μητρώα οχημάτων. Περιλαμβάνει επτά παρεμβάσεις που καλύπτουν τις υποχρεώσεις κυκλοφορίας των οχημάτων, με έλεγχους που θα διενεργούνται από τη ΓΓΠΣ με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεδομένων από διάφορες βάσεις.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, αναφέρει ότι το νέο νομοσχέδιο αποσκοπεί στην εξάλειψη των αδικιών και των προβλημάτων που προκαλούνται από την ατιμωρησία των κατόχων ανασφάλιστων οχημάτων, βελτιώνοντας την ασφάλεια στους δρόμους και προστατεύοντας τους πολίτες.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ