Αλλαγές στις Επισκευές Προϊόντων στην ΕΕ, Ακόμα και μετά την Λήξη της Εγγύησης!

Αλλαγές στις Επισκευές Προϊόντων στην ΕΕ, Ακόμα και μετά την Λήξη της Εγγύησης!


Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επίσημα ένα νομοσχέδιο που εξασφαλίζει το δικαίωμα στην επισκευή προϊόντος ακόμη και μετά τη λήξη της εγγύησης από τον κατασκευαστή. Ένας από τους νόμους που περιλαμβάνει απαιτεί από τους κατασκευαστές να προσφέρουν πρόσθετη εγγύηση εάν το προϊόν επισκευαστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής εγγύησης.

Στην ΕΕ, ήδη απαιτείται οι εταιρείες να παρέχουν δύο χρόνια εγγύησης, αλλά με το νέο νομοσχέδιο, θα υποχρεούνται να επισκευάζουν δημοφιλή οικιακά προϊόντα όπως κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, πλυντήρια, σκούπες. Σε περίπτωση βλάβης κατά τη διάρκεια της εγγύησης, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε αντικατάσταση ή επισκευή. Εάν επιλέξουν το δεύτερο, η εγγύηση του προϊόντος θα παρατείνεται κατά έναν επιπλέον χρόνο. Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να χρεώνουν “λογικές τιμές” για τις επισκευές προκειμένου να μην αποθαρρύνουν σκόπιμα τους καταναλωτές από τη διαδικασία αυτή.

Οι κατασκευαστές θα πρέπει επίσης να παρέχουν ανταλλακτικά και τα αναγκαία εργαλεία όταν ζητηθούν, και να μην χρησιμοποιούν πρακτικές που θα καθυστερούν ή θα δυσκολεύουν την επισκευή των προϊόντων. Επιπλέον, δεν θα επιτρέπεται η απαγόρευση της χρήσης ανταλλακτικών που παράγονται από εκτυπωτές 3D ή εναλλακτικούς κατασκευαστές, ούτε η άρνηση επισκευής για προϊόντα που έχουν επισκευαστεί από τρίτους στο παρελθόν.

Η ΕΕ προτίθεται να δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα με οδηγίες και υποστήριξη για τους Ευρωπαίους καταναλωτές προκειμένου να εντοπίζουν καταστήματα και μεταπωλητές αντικειμένων, καθώς και εταιρείες που αγοράζουν ελαττωματικά προϊόντα. Το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση και την ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ οι επιχειρήσεις θα έχουν δύο χρόνια για να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ