Η Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής για τις Κάμερες στα Φανάρια

Η Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής για τις Κάμερες στα Φανάρια

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, επισημαίνει τη σημασία της νομιμότητας και των διαδικασιών στον τομέα των καμερών στα φανάρια σε δημοσιογραφικά δημοσιεύματα που τον αφορούν. Εξετάζοντας τις λεπτομέρειες γύρω από το έργο ύψους 17,8 εκατ. ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., αναφέρει τα ακόλουθα:

Το έργο διαρκεί 24 μήνες και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με σαφείς διαδικασίες από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Περιέχονται λεπτομέρειες για την έγκριση της διακήρυξης, τις ημερομηνίες διαγωνισμού και την προσυμβατική έλεγχο της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το έργο αποτελεί κομμάτι του διαχειριστικού ελέγχου της περιφέρειας και έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Η άποψη του Περιφερειάρχη είναι ότι, αν αποδειχθεί η μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, το έργο θα επαναπροκηρυχθεί με νέους όρους και διαδικασίες, ακόμα και χωρίς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ