Μιχάλης Μπούσης Καλύπτει Αναδρομικά 1.695.600 Ευρώ για την Ομάδα ΟΦΗ

Μιχάλης Μπούσης Καλύπτει Αναδρομικά 1.695.600 Ευρώ για την Ομάδα ΟΦΗ

Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΟΦΗ, κατά την οποία ανακοινώθηκε αναδρομική μεταβίβαση κεφαλαίου ύψους 1.695.600 ευρώ, που θα καλυφθεί από τον Μιχάλη Μπούση.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Ολοκληρώθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 29/02/2024 και περιλάμβανε τα εξής:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών για τη χρήση 01/07/2022 – 30/06/2023.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01/07/2023 – 30/06/2024.

4. Λήψη αποφάσεων για την άρση προϋποθέσεων του άρθρου 119 του Ν.4548/2018:

α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.695.600 ευρώ με διάθεση σε 56.520 ονομαστικές μετοχές αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

β) Ακύρωση δικαιώματος προτίμησης για τους παλιούς μετόχους σύμφωνα με το καταστατικό.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση, με ποσοστό παρόντων μετόχων 84,45%, ψήφισε υπέρ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ