ΕΠΟ: Χωρίς παρακολούθηση από τις φορολογικές αρχές και με αγωγές αποζημίωσης 2,5 εκατ. ευρώ

ΕΠΟ: Χωρίς παρακολούθηση από τις φορολογικές αρχές και με αγωγές αποζημίωσης 2,5 εκατ. ευρώ

Στην έκθεση του ορκωτού λογιστή που ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΠΟ έως 31/12/2023, υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα που αξίζει να σημειωθούν.

Η πρώτη είναι ότι οι φορολογικές αρχές δεν έχουν εξετάσει τις φορολογικές υποχρεώσεις της ΕΠΟ για τις χρήσεις 2018 έως 2023, με αποτέλεσμα να μην έχουν οριστικοποιηθεί τα φορολογικά αποτελέσματα. Επομένως, η ΕΠΟ δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των επιπλέον φόρων και προσαυξήσεων που ίσως καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, μη σχηματίζοντας έτσι καμία πρόβλεψη γι’ αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: αναλυτικά εδώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ