Συνεργασία ΕΕ – Νορβηγίας σε Πρώτες Υλες και Μπαταρίες

Συνεργασία ΕΕ – Νορβηγίας σε Πρώτες Υλες και Μπαταρίες

Η ΕΕ και το Βασίλειο της Νορβηγίας υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης για την ανάπτυξη βιώσιμων αλυσίδων αξίας πρώτων υλών και συσσωρευτών. Η νέα εταιρική σχέση παρέχει πλαίσιο για μελλοντοστραφή και μακροπρόθεσμη συνεργασία σε πέντε τομείς και θα συμβάλει στη μείωση κινδύνων διαταραχών του εμπορίου.

Τα πέντε πεδία συνεργασίας περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση αξιακών αλυσίδων πρώτων υλών και μπαταριών, τη συνεργασία σε έρευνα και καινοτομία, την εφαρμογή περιβαλλοντικών προτύπων, τη χρηματοδότηση επενδύσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας. Μετά τη υπογραφή, προγραμματίζεται η εφαρμογή ενός χάρτη πορείας, ενώ οι προηγούμενες εταιρικές σχέσεις επέτειψαν θετικά αποτελέσματα.

Η συνεργασία αυτή είναι σημαντική για την επίτευξη περιβαλλοντικών και οικονομικών στόχων, ενώ οι δύο πλευρές αναμένεται να επωφεληθούν από την ανταλλαγή γνώσεων και την ανάπτυξη βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού. Το μνημόνιο προετοιμάζει το έδαφος για μελλοντικές επενδύσεις και καινοτομίες σε κρίσιμες πρώτες ύλες και συσσωρευτές, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για την πράσινη και καθαρή ενέργεια.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ