Περιορισμοί οδήγησης: Τι καλύπτει η νομοθεσία;

Περιορισμοί οδήγησης: Τι καλύπτει η νομοθεσία;

Ο νόμος προβλέπει περιορισμούς όπως η οδήγηση μόνο την ημέρα, οδήγηση εντός κάποιων χιλιομέτρων, οδήγηση χωρίς συνεπιβάτες και ακόμη απαγόρευση της οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο, αν και δεν γίνεται πλήρως σεβαστός…

Η νομοθεσία περί άδειες οδήγησης περιλαμβάνει εκατοντάδες κωδικούς, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν πηγές από τις Σχολές Οδηγών, χρησιμοποιούνται ελάχιστα και δημιουργούν προβλήματα στην οδική ασφάλεια.

Οι κωδικοί χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Ιατρικούς Λόγους, Προσαρμογές Οχήματος και Διοικητικής Φύσεως Θέματα.

old driver 100 0

Στην πρώτη κατηγορία των Ιατρικούς Λόγους, περιλαμβάνονται περιορισμοί όπως η οδήγηση μόνο την ημέρα, εντός μικρής ακτίνας χιλιομέτρων και χωρίς συνεπιβάτες, ακόμη και απαγόρευση της οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο!

Πιο συγκεκριμένα, ορισμένοι κωδικοί συμπεριλαμβάνουν:

1.Διόρθωση ή/και προστασία της όρασης

01.01 Γυαλιά

01.02 Φακός(-οί) επαφής

… (συνεχίζεται η λίστα με άλλους κωδικούς)

old driver20 2

Η δεύτερη κατηγορία αφορά σε Προσαρμογές Οχήματος και περιλαμβάνει περιορισμούς όπως το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, τροποποιημένα συστήματα πέδησης και επιτάχυνσης, καθώς και μοτοσικλέτα με κάνιστρο.

Πιο συγκεκριμένα, ορισμένοι κωδικοί περιλαμβάνουν:

10.Τροποποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων

10.01 Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων

… (συνεχίζεται η λίστα με άλλους κωδικούς)

amea cars 2 2

Τέλος, η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει θέματα διοίκησης και άλλους περιορισμούς.

Από τα πεντάλ επιτάχυνσης και φρενών

30.10 Υποστήριγμα για την πτέρνα/κνήμη

30.11 Ηλεκτρικό σύστημα επιτάχυνσης και φρενών

35. Τροποποιημένα χειριστήρια

(Διακόπτες φώτων, πεντόξενο/υαλοκαθαριστήρα, ηχητικό σύστημα, δείκτες κατεύθυνσης, κ.λπ.)

35.01 Χειριστήρια που η λειτουργία τους δεν επηρεάζει αρνητικά την οδήγηση και τον έλεγχο

35.02 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς να αφήνουν το τιμόνι και τα χειριστήρια (κουμπί, λαβές, κ.λπ.)

35.03 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς να αφήνουν το τιμόνι και τα χειριστήρια (κουμπί, λαβές, κ.λπ.) με το αριστερό χέρι

35.04 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς να αφήνουν το τιμόνι και τα χειριστήρια (κουμπί, λαβές, κ.λπ.) με το δεξί χέρι

35.05 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς να αφήνουν το τιμόνι και τα χειριστήρια (κουμπί, λαβές, κ.λπ.) και τα συνδυαστικά συστήματα επιτάχυνσης και φρενών

40. Τροποποιημένο σύστημα διεύθυνσης

40.01 Τυποποιημένο υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης

40.02 Ενισχυμένο υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης

40.03 Σύστημα διεύθυνσης με εφεδρικό σύστημα

43. Τροποποιημένη θέση οδηγού

43.01 Κάθισμα οδηγού σε ύψος που επιτρέπει καλή ορατότητα και σωστή απόσταση από το τιμόνι και τα πεντόπληκτρα

45. Κράνος εξοπλισμένο με side-car μόνο

amea vans 0

90.

90.01: προς τα αριστερά

90.02: προς τα δεξιά

90.03: αριστερά

Κατά τη μετατροπή της άδειας αυτής σε ελληνική η συγκεκριμένη κατηγορία ή υποκατηγορία χορηγείται μαζί με τον κωδικό αριθμό 79 και τις ενδείξεις μέσα στην αγκύλη.

pinakides adeia 4

Οι αριθμοί κωδικοί από 100 και πάνω αναφέρονται στις άδειες οδήγησης που εκδίδονται στην Ελλάδα για την οδήγηση σε ελληνικό έδαφος.

Οι εθνικοί κωδικοί αριθμοί που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

103: Ο κάτοχος της άδειας είναι μονόφθαλμος

104: Ο κάτοχος της άδειας είναι κωφάλαλος

105: Υπάρχει περιορισμός στην επέκταση της άδειας σε κατηγορίες της ΟΜΑΔΑΣ 2 για ιατρικούς λόγους.

106: Υπάρχει χρονικός περιορισμός στη διοικητική ισχύ των κατηγοριών της άδειας, για ιατρικούς λόγους.

107: Άρση περιορισμού.

108: Η άδεια προέρχεται από μετατροπή άδειας, η οποία εκδόθηκε από Στρατιωτική Υπηρεσία ή Υπηρεσία των Σωμάτων Ασφαλείας.

109: Η κατηγορία Β ισχύει και για οδήγηση ΕΔΧ αυτοκινήτου.

110: Δεν επιτρέπεται η οδήγηση λεωφορείων (κατηγορίες Δ1, Δ1+E, Δ, Δ+E) σε ακτίνα μεγαλύτερη των 50 Km από την έδρα του οχήματος. Αυτός ο κωδικός καταργείται από την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 2003/59/ΕΚ, άρθρο 15, παρ. 1, περίπτωση β΄.

Εάν, ωστόσο, έχει ενσωματωθεί σε άδεια οδήγησης των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την παραπάνω ημερομηνία, εκτυπώνεται σε κάθε έντυπο άδειας, το οποίο αντικαθίσταται από το παλαιό έντυπο, για οποιονδήποτε λόγο, μέχρις ότου ο κάτοχος της άδειας αποκτήσει την προϋπηρεσία των 12 μηνών οδήγησης, οπότε και ο συγκεκριμένος κωδικός διαγράφεται.

116: Η άδεια δίνεται με περιορισμό του αριθμού των κατηγοριών της προηγούμενης άδειας.

117: Απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία απαιτεί την κατοχή άδειας οδήγησης των κατηγοριών Γ, Δ, Γ+E και Δ+E.

118: Η κατηγορία Β με τον εθνικό κωδικό αριθμό «121» ισχύει και για οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1, μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας. (ν. 4784/2021)

119: Πρώτο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας (κάθε είδους).

120: Δεύτερο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας (κάθε είδους).

121: Τρίτο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας (κάθε είδους) κ.ο.κ.

Οι παραπάνω κοινοτικοί και εθνικοί κωδικοί τίθενται σε ισχύ από τις 30/9/2008.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ