Ανακοινώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής για τη Μείωση των Εκπομπών CO2

Ανακοινώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής για τη Μείωση των Εκπομπών CO2

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ορίζει τα 8 μέλη που πρέπει να ολοκληρώσουν το έργο τους έως τα τέλη του 2025.

Η σύσταση της Ομάδας Εργασίας αποφασίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, Γιάννη Ξιφαρά, με στόχο την επικαιροποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών (Ε.Σ.Σ.Μ.) και ειδικότερα την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την προσαρμογή της χώρας στους στόχους του “Fit for 55” και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από 8 μέλη και αποτελείται από στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και το έργο της πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31-12-2025.

Ο καθένας θα απαριθμηθεί ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου
2. Χριστίνα Παλαιολόγου
3. Αικατερίνη Φραγκουλοπούλου
4. Ιωάννης Τσελίκης
5. Χαρίλαος Μπίθας
6. Παναγιώτης Τερεζάκης
7. Γεωργία Λύκου
8. Αικατερίνη Τσέπουρα

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία μπορούν να ζητηθούν από άλλους φορείς και ομάδες, ανάλογα με την ανάγκη. Η Ομάδα συνεδριάζει σε φυσική παρουσία μελών και μέσω τηλεδιάσκεψης, εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων, χωρίς αμοιβή για τα μέλη της.

Η Άποψη της ΕΕ για τα Βαριά Οχήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για τα καινούργια βαρέα φορτηγά σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που φτάνει μέχρι το 2040.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν:

– Μείωση του CO2 κατά 45% έως το 2030
– Μείωση του CO2 κατά 65% έως το 2035
– Μείωση του CO2 κατά 90% έως το 2040
– Μηδενικοί ρύποι από το 2050 για όλα τα βαρέα οχήματα

Οι κατασκευαστές βαρέων οχημάτων θα πρέπει να περιορίσουν την παραγωγή πετρελαιοκίνητων βαρέων φορτηγών/λεωφορείων και να αυξήσουν την παραγωγή οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων, προσαρμόζοντας την στη ζήτηση και τις ανάγκες της αγοράς των μεταφορών.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτός ο στόχος συνάδει με τους στόχους του πακέτου “Fit for 55”, υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκείς υποδομές φόρτισης και ανεφοδιασμού για τα βαρέα οχήματα εναλλακτικών καυσίμων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ