Προειδοποιητική επιστολή της Δ.Ο.Ε. στον Αυγενάκη ενόψει ψήφισης του νέου αθλητικού νομοσχεδίου

Νέα επιστολή προς τον Υφυπουργό Λευτέρη Αυγενάκη έστειλε η Δ.Ο.Ε. ενόψει της ψήφισης του νέου αθλητικού νομοσχεδίου. Στην επιστολή τονίζονται οι επίμαχες διατάξεις που είναι ενάντια στις αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη και εκφράζεται προβληματισμός γιατί ο υπουργός επιμένει σε αυτές ενώ έχει ξανασυζητηθεί και ξεκαθαριστεί από πλευράς Δ.Ο.Ε. το θέμα στο παρελθόν. Αν και η επιστολή είναι γραμμένη με ευγενικό τρόπο, προφανώς έχει και χαρακτήρα προειδοποίησης αν ο κ. Αυγενάκης δεν κάνεις τις απαραίτητες διορθώσεις. Αναλυτικά, η επιστολή μεταφρασμένη:

Λωζάννη, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Αγαπητέ κύριε Αυγενάκη

Ενημερωθήκαμε ότι αυτήν την εβδομάδα, αναμένεται να κατατεθεί νέος αθλητικός νόμος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

Θα θέλαμε να επαναλάβουμε τη θέση της ΔΟΕ και με όλο το σεβασμό να ζητήσουμε από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι αυτός ο νέος νόμος, δεν θα παραβιάζει την αρχή της «υπεύθυνης αυτονομίας» για τους αθλητικούς οργανισμούς που ανήκουν στο Ολυμπιακό Κίνημα, όπως αυτό ορίζεται στην Ολυμπιακή Χάρτα, ιδίως στην παράγραφο 5 της θεμελιώδους αρχής του Ολυμπισμού που αναφέρει:

Αναγνωρίζοντας ότι ο αθλητισμός είναι μέρος της κοινωνίας, οι αθλητικοί οργανισμοί με το Ολυμπιακό Κίνημα εφαρμόζουν πολιτική ουδετερότητα. Έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της αυτονομίας, που περιλαμβάνουν την ελεύθερη θέσπιση και έλεγχο των κανόνων του αθλητισμού, τον καθορισμό της δομής και της διακυβέρνησης των οργανώσεών τους, την απόκτηση του δικαιώματος των εκλογών απαλλαγμένων από οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή και την ευθύνη για τη διασφάλιση της εφαρμογής των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρθηκε επανειλημμένα στο παρελθόν, ο αθλητικός νόμος μπορεί να θεσπίσει έναν αριθμό εύλογων προϋποθέσεων (που αποσκοπούν, ιδίως, στη διασφάλιση της εφαρμογής των βασικών αρχών της χρηστής διακυβέρνησης) για να μπορούν οι αθλητικοί οργανισμοί να επωφελούνται από την κρατική υποστήριξη και χρηματοδότηση , ωστόσο, δεν θα πρέπει να επιβάλλει αξιώσεις που αντίκεινται στην Ολυμπιακή Χάρτα (για την Ολυμπιακές Επιτροπές) ή στο καταστατικό των σχετικών Διεθνών Ομοσπονδιών (για τις αντίστοιχες εθνικές ομοσπονδίες). Επιπλέον, τυχόν τέτοιες προϋποθέσεις πρέπει να συζητούνται εκ των προτέρων με τους σχετικούς αθλητικούς οργανισμούς.

Αυτή η προσέγγιση συνοψίζεται στο έγγραφο αναφοράς (επισυνάπτεται) που έχει εκπονηθεί ως αποτέλεσμα της Σύστασης 28 της Ολυμπιακής Ατζέντας 2020 για τη διευκόλυνση αρμονικών και παραγωγικών σχέσεων μεταξύ των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών / Εθνικών Ομοσπονδιών και των αντίστοιχων κυβερνητικών αρχών τους, διασφαλίζοντας παράλληλα τον πλήρη σεβασμό της αρχής της «υπεύθυνης αυτονομίας» και την αμοιβαία κατανόηση της δικαιοδοσίας και των ευθυνών του καθενός.

Τέλος, έχουμε ήδη καταστήσει σαφές σε αρκετές περιπτώσεις, ότι οι συγκεκριμένοι περιορισμοί που θεωρούνται μέρος αυτού του νόμου, δεν θα πρέπει να ισχύσουν αναδρομικά και είχαμε αντιληφθεί ότι θα είχαν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από τις ελληνικές αρχές για την αποσαφήνιση και επιβεβαίωση αυτής της ερμηνείας προκειμένου να αποφευχθούν παρανοήσεις ή νομικές διαφορές.

Υπολογίζουμε στην πλήρη υποστήριξή σας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε πως η προαναφερθείσα θέση μας θα εξεταστεί προσεκτικά κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αυτήν την εβδομάδα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα ομαλά και φιλικά, προς το συμφέρον του Ελληνικού Ολυμπιακού Κινήματος.

Δυστυχώς, λόγω των περιορισμών εξαιτίας του Covid-19, δεν είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε δια ζώσης τους τελευταίους μήνες, ωστόσο ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να οργανώσουμε μια τέτοια συνάντηση.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας και παραμένουμε πλήρως στη διάθεσή σας σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινίσεις

Με εκτίμηση

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ