Προσωπικά Δεδομένα

sportlive transparent e1645314102419 1Εφόσον ο Επισκέπτης/ Χρήστης, επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής και να δημιουργήσει λογαριασμό, επιλέγοντας ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Ο Επισκέπτης/ Χρήστης δηλώνει πως όλες οι πληροφορίες που παρέχει κατά την εγγραφή του και τη δημιουργία λογαριασμού, είναι ακριβείς, αληθείς, έγκυρες και πλήρεις. Το όνομα χρήστη που θα επιλεγεί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ήδη από άλλο χρήστη και δεν επιτρέπεται η χρήση ονόματος χρήστη ή κωδικού πρόσβασης που σύμφωνα με την κρίση του Sportlive.gr είναι προσβλητικό ή ανάρμοστο. Σε περίπτωση αδυναμίας της «Εταιρίας» να επαληθεύσει την αυθεντικότητα των πληροφοριών εγγραφής, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να προβεί σε δημιουργία λογαριασμού. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος ώστε να διατηρεί τη μυστικότητα του λογαριασμού του. Κάθε χρήστης, μετά τη δημιουργία του λογαριασμού του, οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του. Το Sportlive.gr, μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού οποιουδήποτε χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να έχει υπάρξει προηγούμενη ενημέρωσή του.

Προσωπικά δεδομένα

Το Sportlive.gr θα διατηρεί Αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του Επισκέπτη/ Χρήστη (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.), που θα περιέρχονται σε γνώση της στα πλαίσια της χρήσης της ιστοσελίδας από αυτόν, για λόγους συναλλακτικούς, στατιστικούς, επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Το Αρχείο τηρείται με ασφάλεια και η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Επισκέπτη/ Χρήστη διέπεται από τους παρόντες όρους και από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού (ν. 2472.1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Επισκέπτης/ Χρήστης, διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή αυτών από το σχετικό αρχείο, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

sportlive transparent e1645314102419 1