Νέα κυτταρική θεραπεία CAR-T για ενήλικες με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα B-κύτταρα

Το lisocabtagene maraleucel είναι μία θεραπεία με γενετικά τροποποιημένα αυτόλογα T-κύτταρα που στοχεύει στο CD19.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) εγκρίνει το lisocabtagene maraleucel της Bristol Myers Squibb, μία νέα κυτταρική θεραπεία CAR-T για ενήλικες με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα B-κύτταρα.

Το lisocabtagene maraleucel κατέδειξε ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης 73% και ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης 54% στη μεγαλύτερη πιλοτική μελέτη για την τουλάχιστον τρίτης γραμμής θεραπεία του λεμφώματος από μεγάλα Β-κύτταρα, τη μελέτη TRANSCEND NHL 001. 

Το lisocabtagene maraleucel κατέδειξε διατήρηση της ανταπόκρισης σε ασθενείς οι οποίοι πέτυχαν πλήρη ανταπόκριση, χωρίς να επιτευχθεί διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης. 

Σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκινών Βαθμού ≥3 και νευρολογικές τοξικότητες Βαθμού ≥3 ύστερα από τη θεραπεία με lisocabtagene maraleucel εμφανίστηκαν στο 4% και στο 12% των ασθενών, αντίστοιχα. 

Η έγκριση του lisocabtagene maraleucel από τον FDA βασίστηκε σε δεδομένα από τη μελέτη TRANSCEND NHL 001 (017001) στην οποία 268 ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα έλαβαν lisocabtagene maraleucel, τη μεγαλύτερη πιλοτική μελέτη για την τουλάχιστον τρίτης γραμμής θεραπεία στο υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα, η οποία συμπεριέλαβε ασθενείς με ένα ευρύ φάσμα ιστολογικών τύπων και νόσο υψηλού κινδύνου.

Στη μελέτη, το lisocabtagene maraleucel χορηγήθηκε σε νοσοκομειακό και εξωνοσοκομειακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της μελέτης, 192 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με lisocabtagene maraleucel σε μία δόση με 50 έως 110 x 106 CAR-θετικά βιώσιμα T-κύτταρα και αξιολογήθηκαν ως προς την αποτελεσματικότητα.

Από αυτούς τους ασθενείς, το 73% πέτυχε ανταπόκριση (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης [CI]: 67%-80%), ενώ το 54% των ασθενών εμφάνισαν ελάχιστη ή μη ανιχνεύσιμη υπολειπόμενη νόσο ύστερα από τη λήψη θεραπείας (CR· 95% CI: 47%-61%) και το 19% πέτυχε μερική ανταπόκριση (PR· 95% CI: 14%-26%).

Η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης ήταν 16,7 μήνες στο σύνολο των ανταποκριθέντων ασθενών (95% CI: 5,3 – δεν επιτεύχθηκε [NR]) και για τους ασθενείς που πέτυχαν πλήρη ανταπόκριση, η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης δεν επιτεύχθηκε (95% CI: 16,7 – δεν επιτεύχθηκε [NR])· για τους ασθενείς που πέτυχαν μερική ανταπόκριση ως καλύτερη δυνατή ανταπόκριση, η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης ήταν 1,4 μήνες (95% CI: 1,1 – 2,2).

Από τους 104 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με lisocabtagene maraleucel και πέτυχαν πλήρη ανταπόκριση ως καλύτερη δυνατή συνολική ανταπόκριση, το 65% παρουσίασε ύφεση διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών και το 62% παρουσίασε ύφεση διάρκειας τουλάχιστον 9 μηνών.

Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν στο 46% των ασθενών. Οι πιο συχνές μη εργαστηριακές, σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (>2%) ήταν σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS), εγκεφαλοπάθεια, σήψη, εμπύρετη ουδετεροπενία, αφασία, πνευμονία, πυρετός, υπόταση, ζάλη και παραλήρημα.

Οι πιο συχνές μη εργαστηριακές ανεπιθύμητες ενέργειες οποιουδήποτε βαθμού (≥ 20%) ήταν κόπωση, CRS, μυοσκελετικός πόνος, ναυτία, κεφαλαλγία, εγκεφαλοπάθεια, λοιμώξεις (παθογόνο μη καθορισμένο), μειωμένη όρεξη, διάρροια, υπόταση, ταχυκαρδία, ζάλη, βήχας, δυσκοιλιότητα, κοιλιακό πόνος, έμετος και οίδημα.

Το lisocabtagene maraleucel είναι μία θεραπεία με γενετικά τροποποιημένα αυτόλογα T-κύτταρα που στοχεύει στο CD19, η οποία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα ύστερα από δύο ή περισσότερες γραμμές συστηματικής θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων του διάχυτου λεμφώματος από μεγάλα B-κύτταρα (DLBCL) χωρίς άλλο προσδιορισμό (συμπεριλαμβανομένου του διάχυτου λεμφώματος από μεγάλα B-κύτταρα που προέρχεται από βραδείας εξέλιξης λέμφωμα), του υψηλής κακοήθειας λεμφώματος από B-κύτταρα, τους πρωτοπαθούς λεμφώματος μεσοθωρακίου από μεγάλα Β-κύτταρα και του οζώδους ή λεμφοζιδιακού λεμφώματος βαθμού 3B.

Το lisocabtagene maraleucel αντενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με πρωτοπαθές λέμφωμα του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ