Αντιδράσεις για την τροπολογία για το Φάρμακο από εκπροσώπους της Φαρμακοβιομηχανίας

Ότι έχουν καταθέσει πιο αποδοτικές λύσεις στην κυβέρνηση και ότι δεν εισακούστηκαν για πολλοστή φορά «λένε» λίγο ως πολύ οι εκπρόσωποι των μεγάλων Φαρμακοβιομηχανιών, που βλέπουν άλλο ένα νομοθέτημα να δημιουργεί προβλήματα στην προσπάθεια να λύσει άλλα…

«Ως θεσμικός φορέας, έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ξεκάθαρα την υποστήριξή μας στα έργα του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», ιδιαιτέρως δε σε εκείνα τα οποία αφορούν στην αναβάθμιση των υποδομών του χώρου της Υγείας, καθώς και στην εκλογίκευση της φαρμακευτικής δαπάνης, που θα επιτρέψει τη συνεχή πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και την εξασφάλιση της επιχειρηματικής προβλεψιμότητας που συνδέεται άρρηκτα με την προσέλκυση επενδύσεων.

Οφείλουμε όμως, να επισημάνουμε ότι τα μέτρα φαρμακευτικής πολιτικής που περιλαμβάνονται στην τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στο Σχέδιο Νόμου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κινούνται σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση».

Τάδε έφη τα μέλη του Το PhRMA Innovation Forum Ελλάδος (PIF Greece), εκπροσωπεί 26 καινοτόμες φαρμακευτικές εταιρίες Έρευνας και Ανάπτυξης, καλύπτοντας τις ανάγκες σε φάρμακα για περισσότερο από το 65% των ασθενών στην πατρίδα μας.

Όπως αναφέρουν, τα μέτρα αυτά είναι «βραχυπρόθεσμα και στοχεύουν στην απλή λογιστική μεταφορά και μετονομασία βάρους των υπερβάσεων από το clawback στα rebates. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύουν στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, δεν οδηγούν στη μείωση της συμμετοχής των ασθενών και δεν συνάδουν με τη δέσμευση της χώρας για μείωση του clawback την επόμενη τετραετία. Παράλληλα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα καινοτόμα φάρμακα, ενώ παρέχουν αυξημένη προστασία στις ήδη πολύ υψηλές τιμές των γενοσήμων».

Το PhRMA Innovation Forum Ελλάδος έχει προτείνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της προστασίας του 7% στην ανατιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων. Η απλή αυτή κίνηση επιφέρει -όπως σημειώνουν- άμεσα ετήσια εξοικονόμηση πλέον των 120 εκατομμυρίων ευρώ, αντιμετωπίζει όλη την φαρμακοβιομηχανία με ισότιμο και δίκαιο τρόπο, ενώ συγχρόνως συμβάλει δραστικά στη μείωση της συμμετοχής των ασθενών. Επίσης η κατάργηση της εξίσωσης της ασφαλιστικής τιμής των γενοσήμων με την λιανική τους τιμή, ρύθμισης η οποία ψηφίσθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και οδηγεί στο παράδοξο να αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ τα γενόσημα φάρμακα πολύ ακριβότερα από τα αντίστοιχα πρωτότυπα, θα επιφέρει εξοικονομήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Και ζητούν την επανεξέταση της τροπολογίας και την υιοθέτηση προτάσεων, όπως η ανωτέρω για την κατάργηση της προστασίας τιμών, που μπορούν να αποφέρουν άμεσα αποτελέσματα εξοικονόμησης με ισότιμο τρόπο και με οικονομικό όφελος για τους ασθενείς.

Η τροπολογία

Να θυμίσουμε ότι η επίμαχη τροπολογία του υπουργείου Υγείας που υπογράφουν 7 υπουργοί και 2 αναπληρωτές υπουργοί, και η οποία συμπεριλήφθηκε τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο για την ΠΦΥ, προβλέπει τη δημιουργία ξεχωριστού κλειστού προϋπολογισμού για τα φάρμακα υψηλού κόστους, καθώς και η επιβολή πρόσθετης έκπτωσης 3% στα φάρμακα υψηλού κόστους.

Προβλέπει επίσης τη δυνατότητα λειτουργίας των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και κατά το Σάββατο, καταργεί το μερίδιο ανάπτυξης στην αγορά εκάστου φαρμάκου ως κριτήριο για τον καταλογισμό του νοσοκομειακού και εξωνοσοκομειακού clawback στους Κατόχους Άδειας Κυκλοψορίας (Κ.Α.Κ.) ή τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Και προβλέπεται την άμεση ένταξη των φαρμάκων με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας που δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά του ευρώ στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (θετική λίστα) χωρίς διαπραγμάτευση αλλά και η δυνατότητα πρόσθετης έκπτωσης ποσοστού έως 3% επί της τιμής παραγωγού στα φάρμακα υψηλού κόστους της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, στα φάρμακα που ταξινομούνται μόνα τους σε υποομάδα (cluster) θεραπευτικής κατηγορίας του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων, καθώς και στα Φάρμακα που ταξινομούνται στις μεγαλύτερες σε μέγεθος δαπάνης θεραπευτικές κατηγορίες του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Πρόκειται για Φάρμακα που έχουν ετησίως δαπάνη μεγαλύτερη των 20 εκατ. ευρώ. Από την πρόσθετη έκπτωση εξαιρούνται τα Φάρμακα για τα οποία έχουν συναφθεί οι συμφωνίες του άρθρου 254 του ν. 4512/2018, καθώς και τα Φάρμακα με Κ.Η.Θ. που δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά του ευρώ.

Μεταξύ άλλων επίσης θεσπίζει υποχρεωτική έκπτωση 5% σε όλα τα σκευάσματα που δεν διαθέτουν γενόσημα, ανεξαρτήτως της ασφαλιστικής τιμής τους, και έχουν λιανική τιμή μεγαλύτερη από 10 ευρώ. Και δίνει τη δυνατότητα ανακατανομής της Φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, από 1ης-1-2022, σε δαπάνη φαρμάκων κοινότητας, αφενός, και δαπάνη φαρμάκων υψηλού κόστους της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή Φαρμακευτική δαπάνη των Φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, αντίστοιχα), καθώς και λοιπών φαρμάκων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αφετέρου, και καθορισμού του ύψους της δαπάνης ανά κατηγορία Φαρμάκων, καθώς και της μεθοδολογίας υπολογισμού τυχόν υπέρβασης της εν λόγω δαπάνης.

Ειδικά για το 2021, παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού του κόστους των εμβολίων κατά της γρίπης, τα οποία οι Κ.Α.κ. και οι φαρμακευτικές εταιρείες προμηθεύτηκαν και είτε δεν διέθεσαν στην αγορά είτε διέθεσαν αλλά επιστράφηκαν από την αγορά, ελλείψει ζήτησης, με το καταλογιζόμενο σε αυτούς ποσό εκ της εφαρμογής του μηχανισμού της αυτόματης επιστροφής (clawback). Και από 1-1-2022 καθορίζεται μειωμένο clawback για φάρμακα που πωλούνται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ αξίας μέχρι 40 ευρώ (από μηδέν έως 40%). Η διαφορά θα επιβαρύνει τα υπόλοιπα σκευάσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ