Παραπομπή της Ελλάδας στο δικαστήριο λόγω κακής ποιότητας του αέρα

Νέες κυρώσεις αναμένεται να υποστεί η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς παραπέμπεται στο δικαστήριο, λόγω της κακής ποιότητας του αέρα.

Η Ελλάδα πρόκειται να βρεθεί αντιμέτωπη με σκληρές ευρωπαϊκές κυρώσεις, καθώς η Κομισιόν παραπέμπει την χώρα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα καταγράφει συνεχώς και σταθερά υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής του διοξειδίου του αζώτου (NO2), ενώ δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Επίσης, σημειώνει ότι η υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίσουν τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Παράλληλα, αναφέρει πως το διοξείδιο του αζώτου (NO2) εκπέμπεται κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η οδική κυκλοφορία -ιδίως των πετρελαιοκίνητων οχημάτων- και η βιομηχανία. Η συγκεκριμένη μορφή ρύπανσης προκαλεί σοβαρές ασθένειες, όπως άσθμα και μειωμένη πνευμονική λειτουργία.

Η ελληνική στάση

Το υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία επιβεβαιώνει την παραπομπή στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σημειώνει πως το πρόβλημα των υπερβάσεων της μέσης ετήσιας οριακής τιμής διοξειδίου του αζώτου στον οικισμό της Αθήνας είναι διαχρονικό.

Συγκεκριμένα, από το 2000, όταν ξεκίνησαν οι σχετικές μετρήσεις, παρουσιάζονται σταθερά υψηλές τιμές οξειδίων του αζώτου μόνο στους σταθμούς παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που χαρακτηρίζονται ως κυκλοφορίας οχημάτων.

Πιο αναλυτικά, αναφέρει τα εξής:

«Με την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και για καθαρότερο αέρα στην Ευρώπη, η χώρα υποχρεώνεται για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων να εκπονήσει και να θεσπίσει επιχειρησιακό σχέδιο.

Λόγω μη επίτευξης των οριακών τιμών και μη θέσπισης κατάλληλου επιχειρησιακού προγράμματος, η ΕΕ μας έχει αποστείλει:

-Επιστολή προκαταρκτικής διερεύνησης EU PILOT 8496/2016, όπου ζητά πληροφόρηση αναφορικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν προς την κατεύθυνση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Οδηγίας

-Προειδοποιητική επιστολή Παράβαση 2018/2361 (Ιανουάριος 2019), σχετικά με τις διαχρονικές υπερβάσεις της ετήσιας οριακής τιμής για το διοξείδιο του αζώτου στον οικισμό της Αθήνας και την απουσία επιχειρησιακού σχεδίου και κατάλληλων μέτρων που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τη διαχρονικά συνεχιζόμενη υπέρβαση των τιμών ΝΟ2 για την περιοχή της Αθήνας και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας το συντομότερο δυνατό

-Αιτιολογημένη Γνώμη Παράβαση 2018/2361 (Φεβρουάριος 2020), με τις ίδιες αιτιάσεις που αναφέρονταν στην προειδοποιητική επιστολή

-Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 15-7-2021 να παραπέμψει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του Αζώτου.

Μέχρι σήμερα η χώρας μας έχει εφαρμόσει πλειάδα μέτρων προκειμένου να επιτύχει μείωση των υπερβάσεων διοξειδίου του αζώτου που οφείλονται κατά κύριο λόγο στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Ellada dikasthrio poiothta aera

Μεταξύ των μέτρων αυτών περιλαμβάνονται:

-Έργα υποδομών στον οικισμό της Αθήνας

-κατασκευή υπόγειου δικτύου μητροπολιτικού σιδηροδρόμου (ΜΕΤΡΟ) Το καλοκαίρι του 2022 ξεκινά η λειτουργία των 3 τελευταίων σταθμών της επέκτασης προς τον Πειραιά, ενώ θα ξεκινήσουν και τα έργα για την κατασκευή της νέας γραμμής 4

-κατασκευή δικτύου σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ) – Τον Σεπτέμβρη τίθεται σε λειτουργία η επέκταση προς τον Πειραιά

-κατασκευή σύγχρονου προαστιακού σιδηροδρόμου

-επέκταση οδικών αξόνων ταχείας κυκλοφορίας (είναι σε εξέλιξη οι μελέτες για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού)

-Έργα αποσυμφόρησης του κυκλοφοριακού φόρτου

-πράσινος δακτύλιος

-έξυπνη διαχείριση του συστήματος κυκλοφορίας

-Ενίσχυση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

-κατασκευή δικτύου λεωφορειολωρίδων

-εφαρμογή προγράμματος τηλεματικής για την ενημέρωση των επιβατών στις στάσεις

-Μέτρα σχετικά με τον στόλο των οχημάτων

-ανανέωση του στόλου των ΤΑΞΙ

-ανανέωση του στόλου των ΕΙΧ αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών μέσω απόσυρσης οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας

-υπολογισμός τελών κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές CO2

-τεχνικός έλεγχος κυκλοφορίας οχημάτων».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ