Τέσσερις λόγοι διαδοχικής ασφάλισης για πρόωρη συνταξιοδότηση Κύριο

Υπάρχουν περιπτώσεις που η επιστροφή στο προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς, όταν πρόκειται για ασφάλιση μισθωτού, συμφέρει και…. ξεγελάει τις (αυστηρές) προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Η διαδοχική ασφάλιση, η ασφάλιση δηλαδή σε διαφορετική ταμεία, εναλλάξ, στο πλαίσιο αναζήτησης εργασίας, τελικά τιμωρείται από το ασφαλιστικό σύστημα. Οι συντάξεις, ελλείψει επικοινωνίας από ταμείο σε ταμείο, καθυστερούν να βγουν, ενώ στις περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης σε δύο ή περισσότερα ταμεία πριν το 2002, τα ασφάλιστρα απλώς χάνονται. Δεν παρέχεται προσαύξηση ούτε δεύτερη σύνταξη.

Ωστόσο, που υπάρχουν στα ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, επιστημόνων). Συγκεκριμένα:

1. Όταν κάποιος έχει χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ και, ακολούθως, ως ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλίστηκε στον ΟΑΕΕ, θα πρέπει να συμπληρώσει οσοσδήποτε 40 έτη ασφάλισης (33 πραγματικά και 7 πλασματικά) προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί στο 62ο έτος της ηλικίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, με λιγότερα έτη ασφάλισης, θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 67ο έτος.

Αν επιστρέψει στην ασφάλιση του μισθωτού μπορεί να βγει στη σύνταξη στο 62ο έτος με λιγότερα χρόνια ασφάλισης. Προϋπόθεσε είναι τα 1.300 ένσημα στο (πρώην) ΙΚΑ, εκ των οποίων τα 300 πριν την αίτηση συνταξιοδότησης.

2. Αν τα αρχικά ήταν μισθωτός και είχε 3.600 Βαρέα ένσημα την περίοδο 2010-12, τότε:

α)Μία γυναίκα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στο 55ο έτος, εάν τα εν λόγω ένσημα τα συμπλήρωσε το 2010, στο 56ο (2011) ή στο 57 (2012) και το 60ό έτος για ασφαλισμένη μετά την 1/1/1993.

β)Ένας άνδρας με 3.600 ΒΑΕ μέχρι το 2012 συνταξιοδοτούνται στο 60ό έτος (ασφαλισμένοι πριν το 1993 ή μετά).

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εν λόγω ασφαλισμένοι/ες θα πρέπει να επιστρέψουν στην ασφάλιση των μισθωτών, αν έχουν ασφάλιση ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.λπ. προκειμένου να λάβουν τη σύνταξή τους μεταξύ 55ου έως 62ου έτος. Εξυπακούεται ότι απαιτείται ασφαλιστικός δεσμός, είτε 1.000 ΒΑΕ ενσήμων τα προηγούμενα, της αίτησης συνταξιοδότησης, 17 χρόνια (περίπτωση 4.500 ΒΑΕ), είτε 100 ενσήμων κάθε χρόνο για μια 4ετία (500 μεικτά ένσημα).

3. Ειδικά για τους διαδοχικά ασφαλισμένους που έχουν σήμερα ΟΓΑ, η επάνοδος στην ασφάλιση των μισθωτών ή ακόμη και του ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες) δίνει την ευχέρεια συνταξιοδότησης στο 62ο έτος, ενώ αντιθέτως παραμένοντας στην ασφάλιση των αγροτών δεν μπορεί κανένας να συνταξιοδοτηθεί προ του 67ου έτους, ακόμη ,αι με 40 έτη ασφάλισης.

4. Οι μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με ανήλικο την περίοδο 2010-12 και 5.500 ένσημα (6.000 για ασφαλισμένες μετά την 1/1/1993) πρέπει να επιστρέψουν στην ασφάλιση των μισθωτών για να κάνουν χρήση των διατάξεων για πρόωρη έξοδο (με δεδομένο ότι τα ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών δεν προέβλεπαν συνταξιοδότηση με ανήλικο).

Σε αυτές τις περιπτώσεις προ του 62ο έτους βγαίνουν οι μητέρες με τα 5.500 ένσημα το 2010 που έκλεισαν: i/το 55ο έτος έως το 2019,ii/ το 57 το 2018 και iii/ το 60 το 2016.

Στις περιπτώσεις μετακίνησης από τον ΟΓΑ στον ΟΑΕΕ, όλα τα ταμεία υπάγονται οργανωτικά στον ΕΦΚΑ, η επιβάρυνσης είναι σχετικά μικρή, αλλά μόνο η μερική απασχόληση ενός μισθωτού (στο πλαίσιο της διαδοχικής ασφάλισης) συγκρίνεται το επίπεδο εισφορών του ελεύθερου επαγγελματία, καθώς οι μισθωτοί πληρώνουν υψηλότερα ασφάλιστρα (συνολική οι ίδιοι και οι επιχειρήσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ