Ψηφιακά ΚΕΠΑ ΑμεΑ: Χρηστικός οδηγός για το νέο σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας

Σε διευκρινήσεις για τη νέα διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας μέσω των Ψηφιακών ΚΕΠΑ και την Εθνική Πύλη Αναπηρίας προχώρησε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά τις νεότερες ανακοινώσεις για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Όπως δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εργασίας κ. Κωστής Χατζηδάκης η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή της απόφασης θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο ekepa.epan.gov.gr και μέσω του gov.gr, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο τις αλλεπάλληλες επισκέψεις στα ΚΕΠΑ.

Με ισχύ από 16/09/2022 ο πολίτης υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ, ανεξαρτήτως της παροχής που επιθυμεί έπειτα να αιτηθεί και θα επισκέπτεται πλέον μόνο μια φορά τα ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασης του από τις επιτροπές γιατρών. Η πιστοποίηση «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ)» που θα λαμβάνει θα είναι ενιαία και θα τον πιστοποιεί ως προς τα ιατρικά κριτήρια κάθε δυνατής ασφαλιστικής, προνοιακής, κοινωνικής ή άλλου είδους παροχής.

amea2

Πού και πώς κάνω αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕΠΑ;

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» (Κλικ εδώ) ή με φυσική παρουσία μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των Γραμματειών του ΚΕ.ΠΑ. Στην περίπτωση που το κάνει ηλεκτρονικά θα κληθεί να πραγματοποιήσει αυθεντικοποίηση του προφίλ του με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Taxisnet). Εάν δεν μπορείτε για οποιοδήποτε λόγο να υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα, τότε μπορείτε: είτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιον για να κάνει την αίτηση για λογαριασμό σας, είτε να προσέλθετε σε ένα σημείο φυσικής εξυπηρέτησης, δηλαδή σε Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ), Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α., για να υποβάλλει την αίτηση για λογαριασμό σας ένας υπάλληλος, βάσει των πληροφοριών που θα του παρέχετε.

Είμαι νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ατόμου με αναπηρία. Μπορώ να κάνω εγώ την αίτηση;

Ναι, αναρτώντας στην πλατφόρμα ο ίδιος ή προσκομίζοντας στο σημείο φυσικής εξυπηρέτησης έγγραφο που πιστοποιεί την εκπροσώπηση, όπως ενδεικτικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, σχετική δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στη νέα πλατφόρμα, παρατηρώ ότι κάποια στοιχεία είναι προσυμπληρωμένα. Ωστόσο, κάποια από αυτά είναι λάθος. Τι πρέπει να κάνω;
Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία αντλούνται διαλειτουργικά από διάφορα Μητρώα και η επέμβαση σε αυτά δεν είναι δυνατή απευθείας μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής αίτησης, ούτε από τον πολίτη, αλλά ούτε απευθείας και από το χρήστη των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο πολίτης να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του (α) είτε στο Μητρώο του Α.Μ.Κ.Α., με επίσκεψη σε ένα Κ.Ε.Π. ή στα αρμόδια γραφεία μητρώου του e-Ε.Φ.Κ.Α., (β) είτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, στο notify.gov.gr, (γ) είτε στην ΑΑΔΕ.

Τι αιτήσεις μπορώ να κάνω μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α;

Τα είδη αιτήσεων που είναι διαθέσιμα, μέσω του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας αφορούν στις εξής διαδικασίες αξιολόγησης:

  • Αρχική αίτηση για αξιολόγηση (αρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.), η οποία υποβάλλεται είτε σε περίπτωση που ο πολίτης αξιολογείται για πρώτη φορά, είτε σε περίπτωση που έχει ήδη λήξει η προηγούμενη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.).
  • Αίτηση παράτασης (αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.), η οποία μπορεί να υποβληθεί κατά το τελευταίο τετράμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α. για να λάβει νέα Γ.Α.Π.Α. που πιστοποιεί την αναπηρία του.
  • Αίτηση αναθεώρησης (αρ. 9 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.), η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της ισχύος της Γ.Α.Π.Α., για τις εξής περιπτώσεις:
    α) η Γ.Α.Π.Α. δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση για ένταξη ή μη σε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Υ.Ε., β) ζητείται η υπαγωγή σε διατάξεις που δημοσιεύτηκαν μετά την ημερομηνία συνεδρίασης της Υ.Ε., γ) διόρθωσης τυπικών στοιχείων της Γ.Α.Π.Α. που δεν σχετίζονται με την αξιολόγηση από την Υ.Ε. (π.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, κλπ.).
  • Αίτηση επιδείνωσης ή προσθήκης νέας πάθησης (αρ. 8 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.), η οποία μπορεί να υποβληθεί κατ’ αρχήν μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της ισχύουσας Γ.Α.Π.Α. και έως τέσσερις (4) μήνες πριν τη λήξη αυτής, εκτός εάν έχει προκύψει νοσηλεία κατά το πρώτο εξάμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α.. Η παρούσα διαδικασία σκοπό έχει την αξιολόγηση νέων παθήσεων ή τη διαπίστωση της επιδείνωσης ήδη κριθείσας πάθησης από την Υ.Ε., ούτως ώστε να τροποποιηθεί αναλόγως η Γ.Α. και η Γ.Α.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ