Πρόστιμο 100 ευρώ σε ανεμβολίαστους: Η πληρωμή και μια νέα προθεσμία μέχρι 28/1

Νέες διευκρινίσεις από τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργο Γεωργαντά για το πρόστιμο των 100 ευρώ.

Από σήμερα ξεκινά να επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ σε ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών που δεν έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργο Γεωργαντά, το πρόστιμο θα επιβληθεί σε όσους μέχρι χθες, 16 Ιανουαρίου, δεν είχαν ξεκινήσει τον εμβολιασμό τους. Εξαιρούνται όσοι έχουν νοσήσει ήδη, όμως, μετά 90 ημέρες, θα πρέπει να κάνουν και εκείνοι το εμβόλιο.

Πώς όμως θα πληρώνονται τα πρόστιμα που θα επιβληθούν; Υπενθυμίζεται πως για τον Ιανουάριο ισχύει «έκπτωση» 50%, επομένως θα ανέλθει σε 50 ευρώ.

Ο κ. Γεωργαντάς ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση παρακράτησης από τον μισθό ή από τη σύνταξη των ανεμβολίαστων. Όπως έχει γίνει γνωστό, τα στοιχεία τους θα διασταυρώνουν στη συνέχεια η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η ΗΔΙΚΑ και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Όπως αναφέρει ο σχετικός νόμος, θα προσδιορίζεται το ΑΦΜ των πολιτών και στο τέλος κάθε μήνα θα φτιάχνεται η λίστα για την επιβολή των προστίμων.

Τι αναφέρει για την επιβολή του προστίμου ο νόμος 4865/2021

Για την επιβολή του διοικητικού προστίμου διαβιβάζονται περιοδικά τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης και Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, με τήρηση όλων των σχετικών εγγυήσεων και εφαρμοζομένου του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (L 119), από την εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να προσδιορισθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των υπόχρεων φυσικών προσώπων.

Στη συνέχεια, η ΓΓΠΣΔΔ διαβιβάζει τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου στην ΑΑΔΕ.

Το Υπουργείο Υγείας και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχουν την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας και της Εκτελούσας την Επεξεργασία, σύμφωνα με τις περ. 7 και 8 του άρθρου 1 του ΓΚΠΔ αντίστοιχα, όπως ορίζεται στα άρθρα 55 και 55Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και στο άρθρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86). Η ΑΑΔΕ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ και υπό αυτήν την ιδιότητα διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τον σκοπό της ταυτοποίησης των υπόχρεων φυσικών προσώπων.

Ποιοι εξαιρούνται από το πρόστιμο των 100 ευρώ

  • Όσοι έχουν νοσήσει
  • Όσοι έχουν κάνει αίτηση στις τριμελείς επιτροπές σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια για να εξαιρεθούν. Την αίτηση υποβάλει ο γιατρός τους. Στις περιπτώσεις που η αίτηση δεν γίνει δεκτή, θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό μέχρι τις 28 Ιανουαρίου
  • Όσοι έχουν κάνει αίτηση εμβολιασμού κατ’ οίκον και δεν έχει γίνει ακόμη εμβολιασμός

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ