Η πανδημία αυξάνει τις αναπηρικές συντάξεις

Η έξαρση της πανδημίας και η υποχρέωση εργασίας σε περιβάλλον με πολύ κόσμο (γκισέ, σχολεία, νοσοκομεία κ.α.) έχουν οδηγήσει πολλά ευάλωτα άτομα στην συνταξιοδότηση για λόγους υγείας.

Μέχρι τώρα και παρά τα σχετικά μεγάλα ποσοστά αναπηρίας τα συγκριμένα άτομα είχαν επιλέξει την εργασία. Για ένα αξιοπρεπές εισόδημα και προκειμένου οι ίδιοι να ολοκληρώνονται ως προσωπικότητες. Ωστόσο, κατά τις τελευταίες εβδομάδες της νέας έξαρσης του κορονοϊού (4ο κύμα) και με δεδομένες τις δυσκολίες μετακίνησης ειδικά στην Αττική (υποχρέωση χρήσης των σπανιζόντων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς), πολλά ευάλωτο άτομα αναζητούν διεξόδους στην συνταξιοδότηση. Ειδικά όσοι πάσχουν από Μεσογειακή αναιμία, είναι μεταγγιζόμενοι, καρκινοπαθείς, έχουν κάνει μεταμόσχευση κ.λπ., οι οποίοι μπορούν αν συνταξιοδοτηθούν με 15ετία στον δημόσιο τομέα και 4.050 ένσημα τον ιδιωτικό τομέα, αποχωρούν από την εργασία τους λαμβάνοντας πλήρη σύνταξη.

Παράλληλα, αναπηρικοί σύνταξη δικαιούνται:

1. ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ ανεξαρτήτως ηλικίας με 10 έτη ασφάλισης. Προϋπόθεση να υπάρχει ασφαλιστικός δεσμός δηλ. 600 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη από εκείνο που έγινε ανάπηρος ο /η ασφαλισμένος /η

2. ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ ανεξαρτήτως ηλικίας με 15 έτη ασφάλισης χωρίς ασφαλιστικό δεσμό, δηλ. 15 έτη ασφάλισης οποτεδήποτε.

Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει ακόμη, οι ασφαλισμένοι να κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ (ΙΚΑ-ΕΦΚΑ).

Ποσό σύνταξης

1. Ο ασφαλισμένος που κρίνεται βαριά ανάπηρος (ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω), δικαιούται πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

2. Ο ασφαλισμένος που κρίνεται ανάπηρος (ποσοστό αναπηρίας 67-79,9%) δικαιούται το 75% του πλήρους της εθνικής.

3. Ο ασφαλισμένος που κρίνεται μερικά ανάπηρος (ποσοστό αναπηρίας 50% -66,9%) δικαιούται το 50% της εθνικής σύνταξης.

4. Η σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου δεν μπορεί να υπολείπεται τους διπλάσιου της εθνικής σύνταξης των 20 ετών (768 ευρώ).

Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις που χρειάζονται για να δικαιούστε σύνταξη λόγω αναπηρίας διαφέρουν ανάλογα με την αιτία που έχει προκαλέσει την αναπηρία.

-Αναπηρική σύνταξη λόγω μη επαγγελματικής ασθένειας: για να σας χορηγηθεί σύνταξη λόγω αναπηρίας θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τουλάχιστον:

α) 4.500 ημέρες ασφάλισης ή,

β) 1.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τις 600 μέσα στα 5 έτη που προηγούνται του έτους που επήλθε η αναπηρία ή,

γ) 300 ημέρες ασφάλισης κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται του έτους της αναπηρίας.

-Αναπηρική σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας: για να δικαιούστε σύνταξη λόγω αναπηρίας θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον μία ημέρα ασφάλισης, ενώ σε περίπτωση επαγγελματικής ασθένειας θα πρέπει να πληρούνται και ορισμένες προϋποθέσεις του καθεστώτος του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

-Αναπηρική σύνταξη λόγω ατυχήματος εκτός εργασίας: για να δικαιούστε σύνταξη λόγω αναπηρίας θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει:

α) 2.225 ημέρες ασφάλισης ή,

β) 750, από τις οποίες 300 μέσα στα 5 έτη που προηγούνται του έτους στο οποίο επήλθε η αναπηρία.

Σύνταξη γήρατος για άτομα με ειδικές αναπηρίες: εκτός από τις γενικές κατηγορίες των συντάξεων λόγω αναπηρίας, συντάξεις χορηγούνται και σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί και σε πάσχοντες από ορισμένες ασθένειες ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

Μονιμοποίηση σύνταξης

Οι συνταξιούχοι αναπηρίας δεν χρειάζεται να ξαναπεράσουν από Υγειονομική Επιτροπή και εφόσον το επιθυμούν, στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α) Έχουν συμπληρώσει οι άντρες το 60ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για 5 χρόνια και έχουν εξεταστεί τουλάχιστον δύο φορές κατά την διάρκεια της συνταξιοδότησης τους από τις Υ.Ε.

Β) Έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 55ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 50ο, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για 7 χρόνια και έχουν εξεταστεί τουλάχιστον τρεις φορές κατά την διάρκεια της συνταξιοδότησης τους από τις Υ.Ε.

Γ) Έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για 12 χρόνια, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.

Δ) Συνταξιοδοτούνται για 20 χρόνια συνεχώς ή διακεκομμένα, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας. Από τριετίας όμως συνεχώς συνταξιοδοτούμενοι.

Σύνταξη γήρατος

Με την συμπλήρωση των ορίων ηλικίας για την συνταξιοδότηση με τα γενικά όρια ηλικίας (π.χ. του 67ου έτους με 4.500 ένσημα), ο συνταξιούχο αναπηρίας μπορεί να «γυρίσει» τη σύνταξή του σε γήρατος και να απολαμβάνει στο εξής ολόκληρη την εθνική σύνταξη (σ.σ. εν προκειμένω τα 345 ευρώ), έναντι του 75% αυτής που ελάμβανε με αναπηρία π.χ. 79%…

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ