Φορολογικές δηλώσεις 2021: Με αργούς ρυθμούς το Ε3

Ελάχιστες είναι οι φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής στο taxisnet της ΑΑΔΕ. Ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες ήταν μπλοκαρισμένοι και τώρα ξεκίνησαν να λύνονται μια σειρά από θέματα που ζητούν τα λογιστικά γραφεία.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν με το έντυπο Ε3, με τους λογιστές και τους επαγγελματίες να αναζητούν λύσεις και διευκρινίσεις για τις αποζημιώσεις και τις επιστρεπτέες προκαταβολές.

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τις οποίες:

Επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον αυτά καταχωρούνται στα βιβλία τους ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας φυσικών καταστροφών, καταχωρούνται στον πίνακα Ζ3 στους κωδικούς 196, 296, 396 ή 496 κατά περίπτωση και μεταφέρονται στον πίνακα Ζ1 στα «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» στους κωδικούς 170, 270, 370 και 470 αντίστοιχα.

Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα πιο πάνω ποσά αναγράφονται επίσης σε αντίστοιχη επιλογή, του εσωτερικού υποπίνακα των κωδικών 144, 244, 344, 444 του πίνακα ΣΤ κατά περίπτωση, ενώ περαιτέρω καταχωρούνται και σε αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1. Στα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες, τα ποσά αυτά αναγράφονται στους κωδικούς 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492 και 493 του εντύπου Ν, κατά περίπτωση.

Στον νέο κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3 προσυμπληρώνεται για πληροφοριακούς σκοπούς το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής. Στα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες το ποσό της ενίσχυσης το οποίο δεν επιστρέφεται αναγράφεται στον πίνακα Ζ1 στα «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» στους κωδικούς 170, 270, 370 και 470 αντίστοιχα και μεταφέρεται στον κωδικό 481 του εντύπου Ν. Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ποσά που καταβλήθηκαν εντός του έτους 2020 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, αναγράφονται στους κωδικούς 781-872 του εντύπου Ε1. Τέλος, ως προς τον λογιστικό χειρισμό η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο.

Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

  • Οσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τη δήλωσή τους έως τις 27 Ιουλίου μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος σε οκτώ μηνιαίες δόσεις έως και τον Φεβρουάριο του 2022.
  • Αν τον εξοφλήσουν εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου δικαιούνται έκπτωση 3%.
  • Οσοι υποβάλλουν τη δήλωσή τους έως τις 28 Αυγούστου θα πρέπει να πληρώσουν διπλή δόση τον Αύγουστο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ