Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Τέλος χρόνου για τα δικαιολογητικά, τώρα οι πληρωμές

Εντός της ημέρας εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών στο «myBusinessSupport» για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Ειδικότερα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον μια επιχείρηση έλαβε την οικονομική ενίσχυση είναι:

Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 -είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών, – είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: – ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και – ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Δείτε ΕΔΩ τα σχετικά ΦΕΚ

Όσον αφορά την αποπληρωμή των δανείων και ενώ αναμένεται η εξειδίκευσή τους από το υπουργείο Οικονομικών είναι ήδη γνωστό ότι:

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπουν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς taxisnet.

-Η αποπληρωμή θα μπορεί να γίνει έως 60 δόσεις

-Η πρώτη δόση θα καταβληθεί τον Ιανουάριο του 2022.

-Για την εφάπαξ αποπληρωμή θα υπάρχει επιπλέον 15% έκπτωση.

-Για επιχειρήσεις με ζημία πάνω από 70% θα επιστραφεί το 25% του ποσού του δανείου και για όσες είχαν μείωση τζίρου από 30% έως 70% θα επιστραφεί το 33%.

-Για τα υπόλοιπα ποσοστά μείωσης του τζίρου το ποσό της επιστροφής είναι στο 50%.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ