Δηλώσεις ΦΠΑ: Το σχέδιο που εξετάζει η ΑΑΔΕ με «όπλο» τα myDATA

Δηλώσεις ΦΠΑ: Εντός του έτους αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά η προσυμπλήρωση των δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Με «όχημα» τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα myDATA η ΑΑΔΕ προχωρά στο σχέδιο των προσυμπληρωμένων δηλώσεων ΦΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του έτους αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά η προσυμπλήρωση των δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας καθώς πλέον με την καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων όλα τα δεδομένα θα βρίσκονται ψηφιακά στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΑΑΔΕ. Με βάση τα στοιχεία αυτά, θα συμπληρώνονται αυτόματα οι δηλώσεις και θα υπολογίζεται ο οφειλόμενος ΦΠΑ.

Ωστόσο, επειδή υπόχρεοι στην καταβολή του ΦΠΑ είναι επιχειρήσεις και επιτηδευματίες θα δίνεται η δυνατότητα στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφωνίες στα στοιχεία τα λογιστήρια των επιχειρήσεων να μπορούν να τα τροποποιήσουν.

Πιο γρήγορες επιστροφές ΦΠΑ

Εκτός από την προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ, το ελληνικό δημόσιο θα επισπεύσει τις επιστροφές ΦΠΑ στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, ενώ θα καταργήσει και τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών. Ως προς τις επιστροφές ΦΠΑ η ΑΑΔΕ σχεδιάζει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά και θα βλέπουν άμεσα το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ που δικαιούνται να πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό χωρίς ανθρώπινη επαφή. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται για την πλειονότητα των αιτήσεων επιστροφής χρημάτων και συγκεκριμένα για το 97% των αιτημάτων επιστροφής φόρων.

Παράλληλα με τα ηλεκτρονικά βιβλία επιχειρήσεις και επιτηδευματίες θα έχουν σημαντικά οφέλη πέραν όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω. Όπως τονίζεται στη νομοθεσία όσοι επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου για την έκδοση και λήψη, ή μόνο τη λήψη, παραστατικών πωλήσεων περιορίζεται κατά δύο έτη ή ένα έτος, κατά περίπτωση, η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Παράλληλα για όσους επιλέξουν την ανωτέρω διαδικασία έχουν περαιτέρω οφέλη όπως:

  • Αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Ορίζεται σε σαράντα πέντε ημέρες η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ