Ασφαλιστικό: Το «κουβάρι» με τα πλασματικά και οι ευκαιρίες για πρόωρη «έξοδο»

Aίτηση αναγνώρισης των πλασματικών ετών πρέπει να καταθέσουν μόνο όσοι επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν το προσεχές διάστημα.

Μόνο όσοι επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν το προσεχές διάστημα πρέπει να καταθέσουν αίτηση αναγνώρισης των πλασματικών ετών. Στις λοιπές περιπτώσεις τα πλασματικά, ακόμη και για κατοχύρωση ενός ευνοϊκού-μεταβατικού καθεστώτος, μπορεί να κατατεθεί μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Έτσι, με βάσει τη νέα Εγκύκλιο Τσακλόγλου, όχι μόνο δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση αίτησης αναγνώρισης των πλασματικών και τη θεμελίωση ενός ευνοϊκού ηλικιακού ορίου εντός του 2021, αλλά μπορεί αυτή να κατατεθεί οποτεδήποτε στο μέλλον και να έρθουν να «κουμπώσουν» τα συγκεκριμένα έτη πίσω στο παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο οι παλαιοί ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν ηλικιακά όρια το 2016 ή μεταγενέστερα μέχρι σήμερα.

Η εν λόγω πρόβλεψη ουσιαστικά αφορά τους «παλαιούς» ασφαλισμένους οι οποίοι συνταξιοδοτούνται είτε με ανήλικο και 25ετία (18,4 έτη στον ιδιωτικό τομέα) την τριετία 2010-12, είτε με 35ετία και πριν το 62ο έτος της ηλικίας (δημόσιο-ΔΕΚΟ).

Πότε «κουμπώνουν» τα πλασματικά

Με αυτόν τον τρόπο όσοι συμπληρώνουν 35ετία το 2016 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 59ο έτος της ηλικίας και κάθε επόμενο έτος (που συμπληρώνει κανείς 35ετία), συνταξιοδοτείται έξι (6) μήνες αργότερα (με 35ετία το 2017 στο 59ο και 6 μήνες κ.ο.κ.), ενώ με 35ετία μέχρι τέλος του έτους (31/12/2021) στο 61ο και 6 μήνες. Το ίδιο ισχύει όταν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης και τα συγκεκριμένα χρόνια (2016-2021) συμπληρώνεται η απαιτούμενη ηλικία (58ο έτος για 35ετία ή 50ο για ανήλικο…)

Κατά συνέπεια με τα πλασματικά μπορεί να προκύψει όφελος τουλάχιστον 6 μηνών έως και 5,5-6 ετών για τους παλαιούς ασφαλισμένους. Και αυτό γιατί θα συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα, κατοχυρώνοντας τα μεταβατικά (και πιο ευνοϊκά) ηλικιακά όρια.

Προσοχή! Το «κέρδος» αφορά την κατοχύρωση (θεμελίωση) δικαιώματος και δεν πρέπει, υποχρεωτικά, να γίνει και χρήση του «προνομίου» αυτού αμέσως. Ο ασφαλισμένος μπορεί να καταθέσει οποτεδήποτε στο μέλλον αίτηση συνταξιοδότησης. Επιπλέον και οι (σημερινοί) αγρότες που είχαν προηγουμένως ασφάλιση του αστικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.α.) μπορούν να εκμεταλλευτούν τα παραθυράκια της διαδοχικής ασφάλισης και να βγουν στο 62ο έτος με 40ετία.

Κατά συνέπεια, όσοι κατοχυρώσουν, έστω και την τελευταία ήμερα του 2021, την 35ετία βγαίνουν στο 61ο έτος και 6 μήνες. Αυτό, για τους παλαιούς ασφαλισμένους, επιτυγχάνεται με μια αίτηση για την αναγνώριση του στρατού ή των πλασματικών ετών από τα τέκνα κ.λπ.

Προσοχή στις… εθελούσιες

Τα μεταβατικά-πιο ευνοϊκά ηλικιακά όρια ισχύουν στο δημόσιο και τα (πρώην) Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ και Τραπεζών). Ωστόσο, για την λήψη σύνταξης με τα εν λόγω κατοχυρωμένα όρια αφενός θα πρέπει να καταθέσει ένας ασφαλισμένος αίτηση στο συγκεκριμένο (ειδικό) ταμείο -και όχι σε κάποιο… άλλο-, άρα θα πρέπει να έχετε ασφάλιση στο ίδιο ταμείο μέχρι τέλους. Και εάν πρόκειται για μειωμένοι σύνταξη (π.χ. 25ετία κ.λπ.) θα πρέπει να έχετε 750 ένσημα κατά την τελευταία 5ετία (όχι ισομερώς κατανεμημένα ανά έτος όπως απαιτεί το ΙΚΑ…).

Αυτό σημαίνει ότι στις περίπτωσης εθελουσίων εξόδων θα πρέπει να γίνει αυτασφάλιση στο ίδιο ταμείο (π.χ. της Εθνικής Τράπεζας καθώς μέχρι πρόσφατα «έτρεχε» ένα ακόμη πρόγραμμα εθελούσιας) και όχι να αναζητηθεί εργασία ως ιδιωτικού υπαλλήλου με ασφάλιση στο ΙΚΑ. Σε μια τέτοια περίπτωση απαιτείται 40ετής περίοδος ασφάλισης για συνταξιοδότηση στο 62ο έτος…

Ποια πλασματικά αναγνωρίζονται

Σε κάθε περίπτωση όσοι έχουν τον αναγκαίο χρόνο ασφάλισης, αλλά απλώς δεν έχουν την κατάλληλη ηλικία, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όποτε συμπληρώσουν το προβλεπόμενο όριο. Σαφώς προ του 62ου έτους. Δεν χάνουν λοιπόν το «προνόμιό» τους αν στο μέλλον αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο (στρατού ή παιδιών) και αυτός αθροιστεί στο παρελθόν (σ.σ. σαφώς προ του τέλους του 2021)

Προσοχή! Τα πλασματικά έτη για θεμελίωση των μεταβατικών ηλικιακών ορίων αφορούν ΜΟΝΟ στον Στρατό και τα παιδιά (στο δημόσιο τομέα) ή τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2000 (διαζευκτικά ο ένας εκ των δύο ασφαλισμένων). Εφόσον ο ασφαλισμένος κάνει χρήση των παλαιών ευνοϊκών ορίων ηλικίας δεν δικαιούται να αναγνωρίσει τα (νέα) πλασματικά έτη (σπουδές κ.λπ.) ώστε να συμπληρώσει τις (νέα) προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση για πρόωση έξοδο (πριν το 62ο έτος) είναι η συμπλήρωση και των δύο προϋποθέσεων (έτη ασφάλισης και συγκεκριμένη ηλικία) μεταξύ 18ης Αυγούστου 2015 έως τα τέλη του 2021. Όσοι είχαν, αθροιστικά, και τις δύο προϋποθέσεις μέχρι τις 18/8/15 βγαίνουν με τα παλιά, άκρως ευνοϊκά, όρια ηλικίας και όσοι τα συμπληρώνουν μεταγενέστερα συνταξιοδοτούνται σταδιακά (π.χ. συν 6 μήνες κάθε έτος) και το αργότερο στο 62ο έτος.

Εξαιρούνται βεβαίως οι οικοδόμοι, που βγαίνουν στο 60ό έτος με 4.500 ένσημα (3.600 οικοδομικά), οι εργαζόμενοι στα υπερβερέα καθώς και οι εργαζόμενοι στα βαρέα που βγαίνουν στο 62ο με μειωμένη (και στο 62ο με πλήρη, αλλά με 35 έτη ασφάλισης μαζί με τα πλασματικά και όχι 40 έτη -12.00 ένσημα- όταν πρόκειται για τις λοιπές ειδικότητες).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ