Ασφαλιστικό: Πόσο συμφέρουν τα πλασματικά στη μειωμένη σύνταξη – Παραδείγματα

Η μειωμένη σύνταξη αποτελεί διέξοδο στις περιπτώσεις ανεργίας, οικογενειακών υποχρεώσεων ή εναλλακτικής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Και καθώς το πέναλτι για την πρόωρη έξοδο περιορίζεται μόνο στην Εθνική σύνταξη, τότε οι επιπτώσεις είναι σχετικά μικρές.

Ωστόσο, η πρόωρη συνταξιοδότηση με μειωμένες αποδοχές αφορά αποκλειστικά τους μισθωτούς. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες συνταξιοδοτούνται στο 62ο έτος με 40 έτη ασφάλισης ή στο 67ο με όσα έτη έχουν. (Οι αγρότες στο 67ο ανεξαρτήτως των ετών ασφάλισης).

Για τους μισθωτούς ισχύει:

  • Γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2010 που συνταξιοδοτούνται στο 55ο έτος της ηλικίας (γεννηθείσες μέχρι το 1967). Αφορά έως 5 έτη πρόωρης εξόδου.
  • Δημόσιοι υπάλληλοι (άνδρες και γυναίκες ) με 25ετία το 2011 (με αναγνώριση πλασματικών) στο 56ο έτος (γεννηθέντες έως το 1966).
  • Δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2012 στο 58ο έτος (γεννηθέντες έως το 1964).
  • Μητέρες στον ιδιωτικό τομέα με ανήλικο το 2010 και 5.500 έτη και την ηλικία των 50 ετών (τότε), ή όπως αυτό το ηλικιακό όριο εξελίχθηκε από τον 2015 (γ’ μνημόνιο) και μετά (π.χ. στο 60ό έτος και 2 μήνες για τις γεννηθείσες το 1968)
  • Μητέρες με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011 στην ηλικία των 52 ετών όπως αυτή διαμορφώθηκε ακολούθως (στο 61ο και 9 μήνες για τις γεννηθείσες μέχρι τον Μάρτιο του 1967).
  • Μητέρες με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2012 που διασφάλιζαν τότε το 55ο έτος για μειωμένη και βγαίνουν στο 61 έτος της ηλικίας εάν έχουν γεννηθεί το 1963).
  • Με βαρέα 7.500 (ΒΑΕ) και 10.500 στο σύνολο στο 60ό έτος με μειωμένη (μείον 12% στην εθνική σύνταξη).
  • Με λιγότερα από 10.500 ένσημα, αλλά τουλάχιστον με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων τα 3.600 ΒΑΕ, στο 62ο έτος. (Και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις με την προϋπόθεση των 1.000 ενσήμων τα τελευταία 17 έτη ή τα 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία 5ετία στη περίπτωση 4.500 ΒΑΕ).

Μόνο στην Εθνική σύνταξη

Καθώς όμως το πέναλτι περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην Εθνική σύνταξη, αυτό επιτρέπει στους ασφαλισμένους να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη και να βελτιώσουν έτσι το κλάσμα της ανταποδοτικής σύνταξης.

Και αυτό καθώς με 30 έτη ασφάλισης το κλάσμα στην ανταποδοτική σύνταξη είναι 26,37%, ενώ με 37 έτη (7 επιπλέον πλασματικά έτη), η ανταπόδοση φτάνει στο 42,36%.

Και εάν ο συντάξιμος μισθός (αποπληθωρισμένες μέσες αποδοχές από το 2002 μέχρι την ημέρα της συνταξιοδότησης) είναι 1.500 ευρώ, η αναγνώριση των πλασματικών συνεπάγεται αύξηση της σύνταξης κατά 15,99 ποσοστιαίες μονάδες ή 239,85 ευρώ μεικτά το μήνα!

Αντιθέτως το πέναλτι περιορίζεται στην Εθνική σύνταξη και μέχρι το30% αυτής, ανά 6% για κάθε χρόνο πρόωρης εξόδου.

Κατά συνέπεια, στην 15ετία το πέναλτι αυξάνει κατά 22,3 ευρώ ανά έτος πρόωρης εξόδου και έως τα 111,5 ευρώ στην 5ετία.

Στην 20ετία (και πάνω) το πέναλτι είναι 24,8 ευρώ το χρόνο και μέχρι τα 124 ευρώ (στα 5 χρόνια πρόωρης εξόδου).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ