Ποιες ξένες γλώσσες έχουν ζήτηση: Τι διδάσκονται περισσότερο στην ΕΕ

Η πλειοψηφία των μαθητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ σπουδάζει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα: το 2020, το 96,1% των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 98,4% των μαθητών στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 90,3% στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ σπούδασαν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Το 2020, το 60% των μαθητών της ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης sτην ΕΕ μελέτησε δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες ως υποχρεωτικά μαθήματα ή ως υποχρεωτικές επιλογές προγράμματος σπουδών, +1 ποσοστιαία μονάδα περισσότερο από το 2019.

Στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επαγγελματικής εκπαίδευσης, το ποσοστό αυτό ήταν 35%, επίσης +1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από το 2019. Στο Λουξεμβούργο και τη Γαλλία, όλοι οι μαθητές της ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης σπούδασαν δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Η Ρουμανία, η Φινλανδία και η Τσεχία κατέγραψαν επίσης μεγάλο μερίδιο μαθητών που σπουδάζουν δύο ή περισσότερες γλώσσες (το 99%). Ακολούθησαν η Σλοβακία και η Εσθονία (και οι δύο 98%), η Σλοβενία ​​(96%) και η Κροατία (94%).

woman in white sweater holding black round frame

Στις τελευταίες θέσεις της λίστας βρίσκεται η Ελλάδα, μαζί με την Πορτογαλία

Όσον αφορά την ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, η Ρουμανία ήταν το μόνο κράτος μέλος όπου σχεδόν όλοι οι μαθητές (97%) σπούδασαν δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες το 2020. Ακολούθησε η Φινλανδία (89%), το Λουξεμβούργο και Πολωνία (και οι δύο 77%).

Τα αγγλικά πρωτοστατούν στη γενική και στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το 2020, τα αγγλικά ήταν η πιο συχνά μελετημένη ξένη γλώσσα στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης στην ΕΕ (96% και 79% αντίστοιχα).

Όσον αφορά τη γενική εκπαίδευση, τα ισπανικά κατατάσσονται στη δεύτερη θέση (27%), ακολουθούμενα από τα γαλλικά (22%), τα γερμανικά (21%) και τα ιταλικά (3%).

Επιπλέον, τα ρωσικά ήταν η γλώσσα εκτός ΕΕ που μαθαίνεται συχνότερα στα κράτη μέλη της (3%), ιδιαίτερα στην Εσθονία (67%) και τη Λετονία (57%), ακολουθούμενες από τη Λιθουανία (30%) και τη Βουλγαρία (24%).

Στην επαγγελματική εκπαίδευση, τα γερμανικά ήρθαν στη δεύτερη θέση (18%), ακολουθούμενα από τα γαλλικά (17%), τα ισπανικά (7%) και τα ρωσικά (2%). Τα ρωσικά διδάχθηκαν στη Λετονία (44%), στη Βουλγαρία (25%) και την Κύπρο (16%).

green sticky note on brown surface

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ