Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Το πλήρες κείμενο συμπερασμάτων μετά τη Σύνοδο Κορυφής

Στις 24-25 Μαρτίου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τη ρωσική στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας, την ασφάλεια και την άμυνα, την ενέργεια, τα οικονομικά ζητήματα, τον COVID-19, τις εξωτερικές σχέσεις και την εκλογή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

I. ΡΩΣΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

1. Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και προκαλεί μαζικές απώλειες ζωών και τραυματισμούς αμάχων. Η Ρωσία κατευθύνει επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού και στοχοποιεί μη στρατιωτικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, ιατρικών εγκαταστάσεων, σχολείων και καταφυγίων. Αυτά τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Οι υπεύθυνοι και οι συνεργοί τους θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πολιορκία της Μαριούπολης και άλλων ουκρανικών πόλεων και η άρνηση της ανθρωπιστικής πρόσβασης από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις είναι απαράδεκτες. Οι ρωσικές δυνάμεις πρέπει να εξασφαλίσουν αμέσως ασφαλείς οδούς προς άλλα μέρη της Ουκρανίας, καθώς και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαριούπολη και σε άλλες πολιορκημένες πόλεις.

2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τη Ρωσία να εγγυηθεί επειγόντως την ασφαλή διέλευση των αμάχων που έχουν παγιδευτεί σε όλες τις άλλες εμπόλεμες ζώνες σε προορισμό της επιλογής τους, να απελευθερώσει αμέσως όλους τους ομήρους, να παράσχει απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση και να δημιουργήσει ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Καλεί επίσης τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να συμμορφωθεί με την πρόσφατη εντολή του Διεθνούς Δικαστηρίου.

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαιτεί από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική της επίθεση στο έδαφος της Ουκρανίας, να αποσύρει αμέσως και άνευ όρων όλες τις δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από ολόκληρο το έδαφος της Ουκρανίας και να σεβαστεί πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη Διακήρυξη των Βερσαλλιών, αναγνωρίζοντας τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και την ευρωπαϊκή επιλογή της Ουκρανίας, όπως αναφέρεται στη Συμφωνία Σύνδεσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει τη γνώμη της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Συνθηκών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει συντονισμένη πολιτική, οικονομική, υλική και ανθρωπιστική στήριξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μέχρι στιγμής σημαντικές κυρώσεις που έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη Ρωσία και τη Λευκορωσία και παραμένει έτοιμη να κλείσει τα κενά και να στοχεύσει στην πραγματική και πιθανή καταστρατήγηση, καθώς και να προχωρήσει γρήγορα με περαιτέρω συντονισμένες ισχυρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, ώστε να ανακόψει αποτελεσματικά τις ρωσικές ικανότητες να συνεχίσουν την επιθετικότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλες τις χώρες να ευθυγραμμιστούν με τις εν λόγω κυρώσεις. Κάθε προσπάθεια καταστρατήγησης των κυρώσεων ή ενίσχυσης της Ρωσίας με άλλα μέσα πρέπει να σταματήσει.

5. Η ρωσική στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας έχει αναγκάσει εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Πολλοί από αυτούς έχουν βρει καταφύγιο και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη βοήθεια του μηχανισμού προσωρινής προστασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ανάγκες των πιο ευάλωτων ατόμων και στα μέτρα για την πρόληψη και τον εντοπισμό της εμπορίας ανθρώπων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτίει φόρο τιμής σε όλους τους πολίτες, τις οργανώσεις και τις κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη που έδειξαν αλληλεγγύη σε όσους διέφυγαν από αυτόν τον αποτρόπαιο πόλεμο.

6. Η κρίση αυτή αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις υποδομές και τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών υποδοχής, ιδίως στα σύνορα με την Ουκρανία. 7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει όλες τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί για την υποδοχή των προσφύγων που διαφεύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και καλεί όλα τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους με συνεχές πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση των προσπαθειών αυτών. Ζητά επίσης να ολοκληρωθούν επειγόντως οι εργασίες σχετικά με τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για τη στήριξη των κρατών μελών, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία κινητοποίηση της χρηματοδότησης της ΕΕ για τους πρόσφυγες και τους οικοδεσπότες τους, και καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί πρόσθετες προτάσεις για την ενίσχυση της στήριξης της ΕΕ στο θέμα αυτό. Καλεί τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, να αναπτύξουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών.

7. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να διασφαλίσει τη συνεχή και αδιάλειπτη ροή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου προς την Ουκρανία. Ο πρόσφατος συγχρονισμός των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας με τα δίκτυα της ΕΕ αποτελεί αξιοσημείωτο επίτευγμα. Δείχνει ότι το μέλλον μας είναι πλέον διασυνδεδεμένο. Η ασφάλεια των ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων πρέπει να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

8. Λαμβάνοντας υπόψη την καταστροφή και τις τεράστιες απώλειες που προκάλεσε στην Ουκρανία η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να παράσχει στήριξη στην ουκρανική κυβέρνηση για τις άμεσες ανάγκες της και, μόλις σταματήσει η ρωσική επίθεση, για την ανοικοδόμηση μιας δημοκρατικής Ουκρανίας. Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί να αναπτύξει ένα Καταπιστευματικό Ταμείο Αλληλεγγύης για την Ουκρανία και καλεί τους διεθνείς εταίρους του να συμμετάσχουν, και καλεί να αρχίσουν οι προετοιμασίες χωρίς καθυστέρηση. Καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει τεχνική βοήθεια προκειμένου να βοηθήσει την Ουκρανία να εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

9. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να διοργανωθεί εγκαίρως διεθνής διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Καταπιστευματικού Ταμείου Αλληλεγγύης για την Ουκρανία.

10. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει επίσης τη δέσμευσή του να συμπαρασταθεί στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και στο λαό της.

II. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ

11. Υπενθυμίζοντας την ατζέντα των Βερσαλλιών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε στρατηγική συζήτηση για την ασφάλεια και την άμυνα, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί σημαντική αλλαγή στο στρατηγικό της περιβάλλον.

12. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη Στρατηγική Πυξίδα, η οποία παρέχει τη στρατηγική καθοδήγηση για την επόμενη δεκαετία και καθορίζει ένα συνεκτικό σύνολο δράσεων, τρόπων και μέσων, καθώς και σαφείς στόχους που απαιτούνται για τη νέα αυτή ώθηση από:

α) επιτρέποντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργεί ταχύτερα και αποφασιστικότερα όταν αντιμετωπίζει κρίσεις,

β) τη διασφάλιση των συμφερόντων μας και την προστασία των πολιτών μας με την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβλέπει και να μετριάζει τις απειλές,

γ) την τόνωση των επενδύσεων και της καινοτομίας για την από κοινού ανάπτυξη των αναγκαίων ικανοτήτων και τεχνολογιών,

δ) την εμβάθυνση της συνεργασίας μας με τους εταίρους για την επίτευξη κοινών στόχων.

Καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει αμέσως τις εργασίες για την εφαρμογή της Στρατηγικής Πυξίδας, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται σε αυτήν.

13. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει με ενδιαφέρον την ανάλυση που θα εκπονήσει η Επιτροπή έως τα μέσα Μαΐου, σε συντονισμό με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, σχετικά με τα κενά στις αμυντικές επενδύσεις και τις προτάσεις για κάθε περαιτέρω πρωτοβουλία που είναι αναγκαία για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας. Αυτό θα τροφοδοτήσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αύξηση της ασφάλειας και της αμυντικής της ικανότητας μέσω περισσότερων και καλύτερων επενδύσεων, με έμφαση στις εντοπισμένες στρατηγικές ελλείψεις. Καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει τις εργασίες σχετικά με τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής.

14. Προκειμένου να ενισχυθούν οι αμυντικές ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των χρηματοδοτικών μέσων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας, του Σχεδίου Ανάπτυξης Ικανοτήτων και της Συντονισμένης Ετήσιας Επισκόπησης για την Άμυνα. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του 2022 θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προώθηση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης της αμυντικής βιομηχανίας σε ιδιωτική χρηματοδότηση, αξιοποιώντας επίσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αξιολογεί τακτικά την εφαρμογή της Στρατηγικής Πυξίδας και την πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Θα παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση, εάν χρειαστεί.

ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

15. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαλείψει σταδιακά την εξάρτησή της από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, πετρελαίου και άνθρακα το συντομότερο δυνατόν, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη των Βερσαλλιών. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στο ολοκληρωμένο και φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο θα εκπονηθεί σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη και το οποίο θα υποβάλει η Επιτροπή για τον σκοπό αυτό έως τα τέλη Μαΐου 2022. Θα ληφθούν υπόψη οι εθνικές συνθήκες και το ενεργειακό μείγμα των κρατών μελών.

16. Οι συνεχιζόμενες υψηλές τιμές της ενέργειας έχουν όλο και πιο αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ο οποίος επιδεινώνεται περαιτέρω από τη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τον τρόπο παροχής περαιτέρω ανακούφισης των πιο ευάλωτων καταναλωτών και τον τρόπο στήριξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων βραχυπρόθεσμα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

α) καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεχίσουν να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εργαλειοθήκη, συμπεριλαμβανομένου του νέου προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων, ως μια χρονικά περιορισμένη παρέκκλιση από την υφιστάμενη κατάσταση. Όπως προτείνει η Επιτροπή, η προσωρινή φορολόγηση ή οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις επί των απρόσμενων κερδών μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμη πηγή εθνικής χρηματοδότησης,

β) αναθέτει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, επειγόντως, να απευθυνθούν στους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της ενέργειας και να συζητήσουν, εάν και πώς, οι βραχυπρόθεσμες επιλογές, όπως παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή (άμεση στήριξη των καταναλωτών μέσω κουπονιών, φορολογικών εκπτώσεων ή μέσω ενός “μοντέλου συγκεντρωτικού/μοναδικού αγοραστή”, κρατικές ενισχύσεις, φορολόγηση (ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ΦΠΑ), ανώτατα όρια τιμών, ρυθμιστικά μέτρα όπως οι συμβάσεις επί των διαφορών) θα συνέβαλαν στη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της μετάδοσής του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες,

γ) καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το πρόβλημα των υπερβολικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, διατηρώντας τα κίνητρα για την πράσινη μετάβαση, διατηρώντας την ασφάλεια του εφοδιασμού και αποφεύγοντας δυσανάλογα δημοσιονομικά έξοδα.

Στο σημερινό πλαίσιο των πολύ υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, η Επιτροπή είναι έτοιμη να αξιολογήσει επειγόντως τη συμβατότητα των έκτακτων προσωρινών μέτρων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων για τον μετριασμό των επιπτώσεων των τιμών των ορυκτών καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με τις διατάξεις των Συνθηκών και του κανονισμού 2019/943.

Κατά την αξιολόγηση της εν λόγω συμβατότητας, η Επιτροπή θα διασφαλίσει επίσης, μέσω μιας ταχείας διαδικασίας, ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: τα μέτρα μειώνουν τις τιμές spot στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και δεν επηρεάζουν τους όρους συναλλαγών σε βαθμό που να αντιβαίνει στο κοινό συμφέρον. Κατά την αξιολόγηση αυτή, θα λαμβάνεται υπόψη ο προσωρινός χαρακτήρας των μέτρων και το επίπεδο διασυνδεσιμότητας με την ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

17. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την ετοιμότητα της ΕΕ για άμεσο χρονικό διάστημα και ανέθεσε στο Συμβούλιο να εξετάσει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την αποθήκευση φυσικού αερίου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη και αντιμετωπίζοντας τα συμφέροντα των κρατών μελών με σημαντική αποθηκευτική ικανότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί μια δίκαιη ισορροπία. Η αναπλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να αρχίσει το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τα εθνικά μέτρα ετοιμότητας.

Εν όψει του επόμενου χειμώνα, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επειγόντως:

α) να θεσπίσουν τους αναγκαίους μηχανισμούς αλληλεγγύης και αντιστάθμισης

β) θα συνεργαστούν για την εθελοντική κοινή αγορά φυσικού αερίου, ΥΦΑ και υδρογόνου, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το συλλογικό πολιτικό και αγοραστικό βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της για την άμβλυνση των τιμών στις διαπραγματεύσεις. Η πλατφόρμα κοινών αγορών θα είναι επίσης ανοικτή για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τους τρεις συνδεδεμένους ανατολικούς εταίρους,

γ) να ολοκληρώσουμε και να βελτιώσουμε τις διασυνδέσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους συγχρονισμού των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας,

δ) θα εργαστούμε για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού όλων των κρατών μελών.

18. Η ενεργειακή ασφάλεια και η κλιματική ουδετερότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση στηριχθεί σε μια ισχυρή και πλήρως διασυνδεδεμένη εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και σε μια καλά λειτουργούσα αγορά άνθρακα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τον τρόπο προώθησης των εργασιών για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους.

Καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες έως τον Μάιο του 2022, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις τελικές εκθέσεις του ACER και της ESMA.

19. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συντονίζεται με τους διεθνείς εταίρους προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκή εφοδιασμό και να μετριάσει την αύξηση των τιμών της ενέργειας.

IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

20. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να προωθηθούν οι εργασίες για την εφαρμογή της Διακήρυξης των Βερσαλλιών σχετικά με την οικοδόμηση μιας πιο ανοικτής και ισχυρής οικονομικής βάσης, ιδίως με τη μείωση των στρατηγικών μας εξαρτήσεων στους πιο ευαίσθητους τομείς, όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες, οι ημιαγωγοί, η υγεία, η ψηφιακή τεχνολογία και τα τρόφιμα, και με την άσκηση μιας φιλόδοξης και ισχυρής εμπορικής πολιτικής, καθώς και με την προώθηση των επενδύσεων.

21. Τριάντα χρόνια μετά τη δημιουργία της, η ενιαία αγορά παραμένει ένα από τα πρωταρχικά πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και αποτελεί το κλειδί για την επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, καθώς και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών μας. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς και σε περιόδους κρίσης.

Προκειμένου η ενιαία αγορά να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της προς όφελος των ευρωπαίων καταναλωτών και να συμβάλει στην τόνωση της παραγωγικότητας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί:

α) την αυστηρή εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς και τη διασφάλιση ότι όλες οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα και τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ,

β) την εφαρμογή της βιομηχανικής στρατηγικής και της στρατηγικής για τις ΜΜΕ,

γ) την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ιδίως για την ψηφιακή αγορά και τις υπηρεσίες,

δ) στενή παρακολούθηση και πρόληψη των σημείων συμφόρησης, καθώς και άρση των εναπομεινάντων αδικαιολόγητων φραγμών και διοικητικών επιβαρύνσεων και αποφυγή νέων,

ε) καλύτερη διασύνδεση των οικοσυστημάτων μεταξύ των κρατών μελών και διασφάλιση και διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού,

στ) τη διατήρηση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως φορέα θέσπισης διεθνών προτύπων.

22. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προέβη σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις. Επικροτεί τις πολιτικές προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και καλεί τα κράτη μέλη να τις αντικατοπτρίζουν στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων και στα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης. Εγκρίνει επίσης το σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ.

23. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές καταστάσεις όλων των κρατών μελών, να προωθήσει τις εργασίες σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αύξηση των τιμών των τροφίμων και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, η οποία καθορίζει τόσο βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής προσιτότητας των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη βοήθεια προς τους γεωργούς που αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος εισροών, όσο και μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη στήριξη της μετάβασης σε ένα βιώσιμο επισιτιστικό σύστημα.

24. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή, σε συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους, να δώσει προτεραιότητα στις εργασίες για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και την οικονομική προσιτότητα, ιδίως με τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας και της γεωργίας στην Ουκρανία και στις πιο ευάλωτες και εκτεθειμένες τρίτες χώρες. Αυτός θα είναι ο βασικός στόχος της πρωτοβουλίας FARM (Αποστολή για τα τρόφιμα και τη γεωργική ανθεκτικότητα). Το πολυμερές αυτό έργο θα πρέπει να διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών και να ενθαρρύνει την τοπική παραγωγή για τη μείωση του κινδύνου επισιτιστικής ανασφάλειας. Η ακεραιότητα των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων θα πρέπει να διατηρηθεί.

V. COVID-19

25. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε τις προσπάθειες συντονισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

26. Αποτίμησε την πρόοδο στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας για τη διακυβέρνηση της παγκόσμιας υγείας και την αλληλεγγύη, μεταξύ άλλων μέσω της βελτιωμένης διάδοσης των εμβολίων και, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, των εργασιών για ένα μελλοντικό μέσο για την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης της πανδημίας. Χαιρετίζει επίσης την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά το ζήτημα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

VI. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

27. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προετοίμασε τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας που θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου 2022. Αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τις σχέσεις με την Κίνα στο νέο παγκόσμιο πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά τη ρωσική στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

28. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε την παρατεταμένη πολιτική κρίση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και των Δυτικών Βαλκανίων. Οι ηγέτες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρέπει να επιδείξουν ισχυρή δέσμευση για την ταχεία ολοκλήρωση της συνταγματικής και εκλογικής μεταρρύθμισης, ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα και την πλήρη λειτουργικότητα της χώρας, καθώς και για την υποστήριξη όλων των άλλων μεταρρυθμίσεων προτεραιότητας που ορίζονται στη γνώμη της Επιτροπής για την απόκτηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεχίσει τη δέσμευσή της σε υψηλό επίπεδο για το θέμα αυτό.

VII. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

29. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει σε όλα αυτά τα θέματα σε ειδική σύνοδο.

VIII. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

30. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανεξελέγει τον κ. Charles Michel Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2022 έως τις 30 Νοεμβρίου 2024.

31. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε την απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των συμβαλλομένων μερών της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση με νόμισμα το ευρώ, με την οποία διορίζεται εκ νέου ο κ. Charles Michel πρόεδρος της Συνόδου Κορυφής για το ευρώ για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2022 έως τις 30 Νοεμβρίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ