Υπ. Παιδείας: Συγκροτήθηκε η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων -Η νέα σύνθεση

Τη νέα Διοικούσα Επιτροπή για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι «η ενίσχυση και η διεύρυνση του θεσμού των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων αποτελεί βασικό στόχο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συνιστούν από κοινού ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο εθνικών διαστάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πολιτικών, με απώτερο σκοπό να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και διάχυση βέλτιστων εκπαιδευτικών προτύπων και πρακτικών σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και, με τον τρόπο αυτό, στη συνολική αναβάθμισή του.»

Κατ’ εφαρμογή του νέου νόμου 4692/2020 για την αναβάθμιση του σχολείου, που θεσπίστηκε τον Ιούνιο και καθορίζει, μεταξύ άλλων, το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), συγκροτείται η νέα Δ.Ε.Π.Π.Σ., ως ακολούθως:

   1. Γεώργιος Τόμπρας του Σπυρίδωνος, καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Κλωνάρη του Ιωάννη, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως αναπληρώτρια πρόεδρος.
   2. Γείτονα Ζωή του Χρήστου, μέλος του ΔΣ του ΙΕΠ, ως αντιπρόεδρος, μετά από ορισμό του ΙΕΠ, όπως προβλέπεται στο νόμο, με αναπληρώτρια την Χαριτωνίδου Ανδρονίκη του Αναστασίου, Σύμβουλο Α΄ μέλος του ΔΣ του ΙΕΠ ως αναπληρώτρια αντιπρόεδρος.
   3. Σοφία Λαμπροπούλου του Σπήλιου, μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Μπρούζο του Δημητρίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλη.
   4. Ζωή Κρόκου του Κωνσταντίνου, συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Ματθαίο Πατρινόπουλο του Αναργύρου, ως μέλη.
   5. Ελευθέριος Μαστορίδης του Σπυρίδωνος, συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια την Χριστίνα Παπαζήση του Γεωργίου, ως μέλη.
   6. Δημήτριος Διαμαντίδης του Ιωάννη, εκπαιδευτικός, του Προτύπου Σχολείου 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας, με αναπληρωτή τον Ζήση Λυγατσίκα του Βασιλείου, εκπαιδευτικός του Προτύπου Σχολείου Πρότυπο Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής  ως μέλη.
   7. Νικόλαος Παπαδόπουλος του Δημητρίου, διευθυντής, του Πειραματικού Σχολείου 1ο 12/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), με αναπληρώτρια την Μαρία Μπιμπούδη του Ιωάννη, διευθύντρια του Πειραματικού Σχολείου 6/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) ως μέλη.

Γραμματέας ορίστηκε η Φωτεινή Ηρωδιάδη του Ιωάννη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός κατηγορίας ΠΕ του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Βαρελά του Κωνσταντίνου.
  

Οι αρμοδιότητες της ΔΕΠΠΣ

   Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η ΔΕΠΠΣ ασκεί, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

   1. Μεριμνά για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα Πρότυπα (ΠΣ) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙΣ).
   2. Εισηγείται στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση, τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό ενός σχολείου ως ΠΣ ή ΠΕΙΣ.
   3. Συντονίζει ανά βαθμίδα σχολείου την εφαρμογή της διαδικασίας των εξετάσεων ή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και κλήρωσης για την εισαγωγή των μαθητών.
   4. Εγκρίνει, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΙΕΠ, την τροποποίηση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των ΠΣ και ΠΕΙΣ, κατόπιν εισήγησης των οικείων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠΕΣ).
   5. Καθορίζει τον αριθμό των μαθητών που εισάγονται στην εισαγωγική τάξη των ΠΣ και ΠΕΙΣ κάθε βαθμίδας, έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠΕΣ ή του διευθυντή ή προϊσταμένου του ΠΣ ή ΠΕΙΣ.
   6. Εγκρίνει τις ερευνητικές δραστηριότητες των ΠΣ και ΠΕΙΣ και τη συνεργασία τους με ΑΕΙ, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα.
   7. Συνεργάζεται με ΑΕΙ, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και προωθεί διεθνείς συνεργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ