Οι αργίες του Πάσχα 2023 – Τι ισχύει για τη Μεγάλη Παρασκευή

Κάθε Πάσχα οι εργαζόμενοι αναζητούν απαντήσεις για τις αργίες και πότε ακριβώς δουλεύουν, ή για το πότε πρέπει να πάρουν άδεια προκειμένου να έχουν περισσότερες ημέρες ξεκούρασης. Συνήθως, τα πράγματα ηρεμούν από Μ. Τετάρτη-Μ. Πέμπτη και μετά, όμως κάποιοι εργάζονται και τη Μ. Παρασκευή και το Μ. Σάββατο, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο εργάζονται.

Ωστόσο, οι αργίες είναι στην πλειοψηφία τρεις, με τη Μ. Παρασκευή συγκεκριμένα να αποτελεί μία μέρα ανεπίσημης «ημιαργίας» σε ορισμένες περιπτώσεις και επίσημης σε άλλης.

Πιο αναλυτικά:

Οι αργίες του Πάσχα 2023

  • Το Μεγάλο Σάββατο (15 Απριλίου 2023) είναι εργάσιμη ημέρα για τους εργαζόμενους που νόμιμα απασχολούνται Σάββατο στον ιδιωτικό τομέα, εκτός αν έχει καθιερωθεί αργία ή ημιαργία από διάταξη ΣΣΕ, από τον κανονισμό εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.
  • Για την Κυριακή του Πάσχα (16 Απριλίου 2023) ισχύει ο γενικός κανόνας της Κυριακής αργίας, δηλαδή απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων.
  • Η Δευτέρα του Πάσχα (17 Απριλίου 2023) είναι από τον νόμο ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις.

Τι ισχύει με την αργία της Μεγάλης Παρασκευής 14 Απριλίου 2023

Ο νόμος προβλέπει ότι η Μεγάλη Παρασκευή είναι υποχρεωτική ημιαργία για τα καταστήματα, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τις 13:00.

Ωστόσο, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν ισχύει το ίδιο και δεν ισχύει για όλους το ίδιο. η Μεγάλη Παρασκευή δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν σε περίπτωση που η Μεγάλη Παρασκευή έχει χαρακτηριστεί αργία ή ημιαργία από διάταξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), από τον κανονισμό εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Πάσχα 2023: Πώς πληρώνονται οι αργίες

Όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από τον νόμο αργίες δικαιούνται τα παρακάτω:

  • αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν,
  • αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν,
  • αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό): Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχοληθούν Κυριακή άνω των πέντε ωρών, δικαιούνται πρόσθετα και αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. από ΣΣΕ, κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα Κυριακής, (όπως και υποχρεωτικής αργίας), αυτοί υπερισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ