Με κυρώσεις απειλεί ο ΕΟΦ όσους αποδειχτεί ότι ευθύνονται για τις ελλείψεις φαρμάκων

Κορυφώνεται το σύνθετο πρόβλημα των ελλείψεων σε φάρμακα με την πανδημία, το clawback, τις παράλληλες εξαγωγές και … Έριδες μεταξύ των «κρίκων» της εφοδιαστικής αλυσίδας -που δεν θα μάθουμε πιθανότατα ποτέ σε όλο τους το εύρος-, να έχουν γίνει ένα κουβάρι!

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε το νέο πίνακα με τα προϊόντα, τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας και τα barcodes που προστίθενται στην υπάρχουσα λίστα απαγόρευσης εξαγωγών με τα εν λόγω προϊόντα να διατίθενται αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά και την Κύπρο και να απαγορεύεται να εξαχθούν με τη διαδικασία των παράλληλων εξαγωγών μέχρι νεοτέρας.

Στην ανακοίνωση του ΕΟΦ τονίζεται ότι εξαιρείται η διακίνηση φαρμάκων από ή μέσω Ελλάδας προς την Κύπρο ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., όταν αυτή γίνεται από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας ή τους εξουσιοδοτημένους διανομείς τους και προβλέπεται ρητά σε σύμβαση μεταξύ της ελληνικής και της εταιρίας του εξωτερικού (αντιπροσώπου ή διανομέα). Πάντως στο στόχαστρο έχουν μπει 4 πολυεθνικές για τις οποίες φαίνεται ότι διενεργείται εκτεταμένος έλεγχος.

Πριν από μία ημέρα, η EFPIA κάλεσε κάθε μελλοντική πολιτική επίλυση του προβλήματος των ελλείψεων να λαμβάνει υπόψη τις ακούσιες επιπτώσεις που επιφέρει κάθε μέτρο.

Οι προτάσεις της είναι οι παρακάτω:

Να υπάρξει ένας τυπικός ορισμός της έλλειψης ενός φαρμάκου, ενιαίος για όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Να δημιουργηθεί ένα διαλειτουργικό ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης/γνωστοποίησης των ελλείψεων.

Βελτίωση της διαφάνειας και της κατανόησης της ζήτησης φαρμάκων από τους ασθενείς, μέσω έγκυρων επιδημιολογικών δεδομένων.

Μεγαλύτερη διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, μεταξύ άλλων χάρη στη χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επαλήθευσης Φαρμάκων (EMVS).

Εφαρμογή στοχευμένων σχεδίων πρόληψης των ελλείψεων για κρίσιμα προϊόντα μέσω μιας διαδικασίας συνεργασίας των χωρών.

Ενιαία διαχείριση των αποθεμάτων ασφαλείας με μια προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο.

Ρυθμιστικά μέτρα μετριασμού για τις ελλείψεις.

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ με βάση το πολύ ισχυρό αποτύπωμα παραγωγής και Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα τα οφέλη των παγκόσμιων ανοιχτών αλυσίδων εφοδιασμού.

Στοχευμένα κίνητρα για διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού (χωρίς διακρίσεις και σε συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ