Δασικοί χάρτες: Τι ζητούν οι ιδιοκτήτες αγροτικών ακινήτων

Χαιρετίζουμε την απάντηση του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, με την οποία μας πληροφορεί για τις ανακοινώσεις τις οποίες έχει προβεί προς επίλυση του δασικού προβλήματος , το οποίο είναι κατ΄ εξοχή αποτελεί πρόβλημα κτηνοτροφικό και γεωργικό, καθώς και για την διευκρίνιση του σε σχέση με την ανακοίνωση του για την ειδικότερη αναφορά του τις 9.4/2021, με την οποία ζητούσε την επίλυση του ιδιοκτησιακό προβλήματος , που δημιουργεί η δασική νομοθεσία σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Πελοπόννησο , η οποία προκάλεσε και την αντίδραση μας.

Επισημαίνοντας ότι έκανε λάθος ο ΣΕΚ , επειδή απ΄την ανακοίνωση αυτή φάνηκε να πιστεύει ότι το ιδιοκτησιακό που δημιουργούν οι δασικοί χάρτες είναι σοβαρότερο σε αυτές τις περιοχές, ενώ το ιδιοκτησιακό είναι πολύ μεγαλύτερο στη λοιπή Ελλάδα.

Πιστεύουμε ότι ο ΣΕΚ θα έχει δικηγόρους στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί και να ζητήσει να του αναλύσουν το πρόβλημα , αλλά να του προτείνουν και τις νομοθετικές τροποποιήσεις στις οποίες πρέπει να προχωρήσει η Κυβέρνηση , για την επίλυση του ζητήματος, τις οποίες πρέπει να απαιτήσει δυναμικά.

Σε ότι αφορά τις προτάσεις του κ. δασολόγου , με τις οποίες συνοδεύει ο κ. πρόεδρος την απάντησή του, θα παρατηρήσουμε ότι οι προτάσεις αποτελούν σαφή εφαρμογή της ρήσης :

«Θα σε κάψω Γιάννη. Θα πονέσω Αγά μου. Μη φοβάσαι, θα σ΄ αλείψω λάδι».

Οι προτάσεις του κ. δασολόγου είναι η κλασική απόδειξη του ισχυρισμού Γερμανού Καθηγητή για την Προστασία του Περιβάλλοντος, ο οποίος αναφέρει και υποδεικνύει, ότι κατά τις εργασίες για τη διαμόρφωση μέτρων και κανόνων για την προστασία του Περιβάλλοντος , είναι γνωστές οι υπερβολές, οι επιστημονικές εμμονές και διαστρεβλώσεις, οι οποίες μεγιστοποιούνται από τη εξειδίκευση, στην οποία έχει οδηγήσει το μέγεθος κάθε κλάδου της επιστήμης, μειονεκτήματα τα οποία καθιστούν δύσκολη τη συμφωνία μεταξύ των αντικρουόμενων απόψεων , του πλήθους των επιστημόνων, που πρέπει να μετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες.
Αυτό ακριβώς είναι το λάθος τόσο των δασολόγων όσο και των Κυβερνήσεων, που αφέθηκαν και ανάθεσαν τη σύνταξη του δασικού νόμου στους δασολόγους.
Και δυστυχώς αυτό εκφράζει ο κ. Παπαχρήστος με τις προτάσεις του.

Χαρακτήρισαν το σύνολο της Ελλάδας Δάσος και τώρα ζητάμε λύσεις από τους ίδιους, που έκαναν το λάθος να το λύσουν.

Λύση που δεν μπορούν να προσεγγίσουν, ακριβώς λογω των ανωτέρω, αλλά και πολλών άλλων μειονεκτημάτων της Ελληνικής Διοικήσεως.

Για να μην κουράζουμε τους αναγνώστες και τον κ. πρόεδρο του ΣΕΚ, θα παραθέσουμε τη δασοκάλυψη που έχει καταμετρήσει η Ε.Ε. για όλα τα κράτη της, απ΄την οποία προκύπτει ότι η δασοκάλυψη της ΕΛΛΆΔΑΣ είναι 50% , απ΄την οποία πρέπει να αφαιρεθούν οι δασωμένοι βοσκότοποι και όχι χορτολιβαδικές εκτάσεις ( δεν αποτελούν προσδιορισμό χρήσης οι βοσκότοποι ! Αποτελούν συστατικό του περιβάλλοντος και απόδειξη είναι η παρουσία στον Πλανήτη, των μηρυκαστικών ζώων ) τις οποίες οι δασολόγοι έχουν περιορίσει ως τις μόνες κτηνοτροφικές εκτάσεις.

Θα επισημάνουμε ότι από την καταμέτρηση αυτή οι βοσκότοποι της Ελλάδας καταλαμβάνουν το 18% και όχι το 40%, όπως τους παρουσιάζουν δασολόγοι και οικολόγοι, κάθε φορά που γίνεται λόγος, προκειμένου να ισχυριστούν την οικολογική καταστροφή που θα επέλθει, εφόσον οι βοσκότοπου βγουν από την προστασία τους, ενώ στους Ελληνικού χάρτες δεν υπάρχει βοσκότοπος, οι δε χορτολιβαδικές, με τις οποίες παρέσυραν τους πολιτικούς να πιστέψουν ότι με χορτολιβαδικές εκτάσεις καλύπτετε το σύνολο των αναγκών της ελληνικής κτηνοτροφίας, τις προσδιόρισαν 1,3% !

Θα επισημάνουμε ότι ο Μ.Ο. δασοκάλυψης της Ε.Ε. είναι 34% και οι κουτόφφραγκοι εξακολουθούν να ζουν ενώ την ίδια στιγμή δασολόγοι και οικολόγοι για να μας προστατέψουν, απαιτούν να εξακολουθήσει ο δασικός νόμος να χαρακτηρίζει Δάσος το 73% της Ελλάδας.

Θα προσθέσουμε ακόμη τον ορισμό της Δασικής έκτασης, που προσδιόριζαν οι ελληνικοί νόμοι, απ΄ το 1836 και μέχρι τη δημοσίευση του επαίσχυντου π.δ. 32/2016 , το οποίο συνέταξαν οι υπάλληλοι δασολόγοι και το οποίο χωρίς κανέναν νομικό έλεγχο, υπέγραψε ο οικολόγος υπουργός κ. Τσιρώνης, το οποίο έδωσε το δικαίωμα στους δασολόγους να χαρακτηρίζουν την οποιαδήποτε έκταση δασική αυθαίρετα χωρίς έλεγχο, χωρίς καμία ευθύνη και χωρίς καμία προστασία για τον πολίτη απ΄ τη Δικαιοσύνη. Προστασία που υπήρχε σε όλους του δασικούς νόμους , αλλά και στον επίδικο 998/79, την οποία φρόντισαν οι κ. δασολόγοι να αφαιρέσουν ! Γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα, οι βοσκότοποι, οι ελαιώνες, τα αμπέλια, οι καρυδιές , οι μηλιές κλπ. αγροτικών εκτάσεων να χαρακτηρίζονται δασικές. Χαρακτηρισμός που τις καθιστά ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ του Κράτους, ενώ από συστάσεως του το Κράτος τις αναγνώριζε ως ιδιωτικές ή αν θέλετε αποφάσισε ότι δεν τις θέλει ! Για να απαντήσουμε και στα περί πρωτοκόλλων του Λονδίνου και περί των νόμων του Σουλτάνου και όλα τα συναφή !

Το κράτος αποφάσισε ότι δεν τις θέλει και ότι θέλει να ΚΡΑΤΉΣΕΙ στην κατοχή του ΜΟΝΟΝ τα Δάση και τις Δασικές Εκτάσεις , που τότε καθόρισε ποιες είναι και όχι ότι θέλουν οι Δασάρχες να ονομάσουν δασικές εκτάσεις.

Παραθέτουμε τέλος τον ορισμό που εφαρμόζει η Ε.Ε. και έχουν αποδεχθεί όλα τα κράτη του κόσμου.

dasospinakas

Υπάρχει και το άρθρο 48 με το οποίο καθορίζει ότι :

Δεν υπόκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου

1. Τα μεμονωμένως ή κατά λόχμας και συδεδρίας εντός γεωργικώς καλλιεργούμενων εκτάσεων ή αγροτικών κτημάτων μέχρι εκτάσεως 50 στεμμάτων ως και τα εντός αυλών, κήπων, και ελαιώνων και αμπέλων φυόμενα δασικά δένδρα.

2. οι θάμνοι των βοσκοτόπων .

3. Οι παλίουροι κλπ

4. Τα ελαιόδεντρα

5. Τα οπωροφόρα και καρποφόρα δένδρα ως και αι άμπελοι

6. Τα δένδρα τα φυόμενα επί της οροθετικής γραμμής της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.

Ορισμός που εφαρμόζει η Ε.Ε. « ως δάσος νοείται μια χερσαία έκταση με συγκόμωση (ή ισοδύναμη πυκνότητα κορμών) άνω του 10% και επιφάνεια μεγαλύτερη από 0,5 εκτάριο. Τα δένδρα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν σε ύψος τουλάχιστον 5 μέτρων κατά την ωριμότητα επιτόπου».

Τέλος η Ε. Ε. έχει μετρήσει ότι καλύπτουν οι βοσκότοποι στην Ελλάδα το 18% και όχι τα 50 εκατομμύρια δηλαδή το 40% στο οποίο τους αναβιβάζουν οι δασολόγοι, κάθε φορά που η πολιτική ηγεσία επιχειρούσε να διορθώσει τα πράγματα.

Ας αποφασίσει ο ΣΕΚ, ποιόν απ΄ τους δυό ορισμούς επιθυμεί και ας ζητήσει το απλό!

Ο ορισμός αυτός να νομοθετηθεί και θα λυθούν αυτόματα όλα τα προβλήματα των αγροτών.

Απλώς να λάβει υπ΄οψιν του, ότι ένα προτιμήσει τον ορισμό της Ε.Ε. τότε δεν χρειαζόμαστε τους δασολόγους για να συντάξουν του δασικούς χάρτες και χαρακτηρισμούς τους. Οι δασικοί χάρτες είναι έτοιμοι να εγκριθούν !

Σε ότι αφορά τους δασολόγους πρέπει να επιστρέψουν στο υπουργείο Γεωργίας για να ασχοληθούν με τα δάση και μόνο, αφού είναι δασολόγοι και όχι περιβαντολλόγοι. Μόνο να μη αρχίσουν τα τροπάρια για την αρμοδιότητα τους επί της πυρόσβεσης.

Ελπίζουμε να πείσαμε τον κ. πρόεδρο με τα παραπάνω, που συνεπάγονται την ανάγκη να ενεργήσει έτσι ώστε όσα υποστήριξε για την Κρήτη και τις λοιπές περιοχές για την ιδιοκτησία της αγροτική περιουσίας είναι ακόμη μεγαλύτερο για τη λοιπή Ελλάδα και να τεθεί επικεφαλής του αγώνα για την δυναμική κινητοποίηση των αγροτών σε όλη την Ελλάδα.

Τούτο είναι αναγκαίο σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, γιατί από ότι φαίνεται μόνον έτσι μπορεί να καταλάβουν οι κ. υπουργοί, οι οποίοι αποφάσισαν να «λύσουν» το πρόβλημα των Κρητικών με τον ΑΣΠΑΛΑΘΟ, που δεν δασικό φυτό και διατηρήσαν ως δασικό φυτό την ΑΣΦΑΚΑ!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ