Ελλάκτωρ: Δεσμεύσεις από Reggeborgh για συμμετοχή στο ομολογιακό δάνειο και στην αύξηση μ.κ.

Η Reggeborgh Invest B.V. γνωστοποίησε τη δέσμευσή της ότι θα συμμετάσχει τόσο στο ομολογιακό δάνειο της Άκτωρ ΑΤΕ ως ομολογιούχος δανειστής με το σύνολο των €50 εκατ., όσο και στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ.

Η Reggeborgh, βασική μέτοχος του Ελλάκτωρ, γνωστοποίησε τις προθέσεις της με επιστολή της προς το διοικητικό συμβούλιο του κατασκευαστικού ομίλου, τονίζοντας ωστόσο, ότι απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.  Την επιστολή παρέλαβε το διοικητικό συμβούλιο της Ελλάκτωρ, χθες (7.4.21).

Συγκεκριμένα, στην επιστολή της η Reggeborgh Invest B.V δηλώνει ότι:

-Προτίθεται να συμμετάσχει στο ομολογιακό δάνειο της Ακτωρ Α.Τ.Ε. ως ομολογιούχος δανειστής με το σύνολο του ποσού €50 εκατομμυρίων, υπό την προϋπόθεση έγκρισης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ Α.Ε., από την επικείμενη εξ’ αναβολής έκτακτη γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα την 22α Απριλίου 2021.

Η αποπληρωμή του συγκεκριμένου δανείου θα λάβει χώρα με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ Α.Ε., η οποία όπως έχει γνωστοποιήσει το διοικητικό συμβούλιο θα κατευθυνθεί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Άκτωρ Α.Τ.Ε. μέχρι ποσού €100 εκατομμυρίων.

-Δεσμεύεται να συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ Α.Ε. εξασκώντας πλήρως τα δικαιώματα συμμετοχής της όπως απορρέουν από την παρούσα μετοχική σύνθεση.

Ταυτόχρονα και στην περίπτωση κατά την οποία μέτοχοι της εταιρείας δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα τους, θα αιτηθεί στο διοικητικό συμβούλιο αγορά επιπρόσθετων μετοχών που θα προκύψουν από τυχόν αδιάθετα δικαιώματα μετόχων σύμφωνα με διαδικασία που θα ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η συμμετοχή στην αύξηση με (α) εξάσκηση ίδιων δικαιωμάτων και (β) εξάσκηση τυχών αδιάθετων δικαιωμάτων θα γίνει μέχρι του συνολικού ποσού των €50 εκατομμυρίων.

Στην περίπτωση κατά την οποία εξασκηθούν πλήρως τα δικαιώματα ψήφου από τους υφιστάμενους μετόχους η Reggeborgh Invest B.V. δεν θα αναλάβει επιπρόσθετη συμμετοχή.

Η παραπάνω πρόθεση/δέσμευση δεν εμποδίζει την Reggeborgh Invest B.V. να αγοράσει επιπρόσθετες μετοχές και/η να συμμετέχει στην αγοραπωλησία δικαιωμάτων στο μέλλον, εφόσον κριθεί ότι οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην επενδυτική της φιλοσοφία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ