Επιστολή προς FIFA και UEFA από τις 12 ομάδες που δημιουργούν τη European Super League. «Η επίσημη δήλωσή σας μας αναγκάζει να πάρουμε προστατευτικά μέτρα. Θα πάμε στα δικαστήρια».

Περισσότερα σε λίγο…