Τι είναι το Γόνατο του δρομέα ή Σύνδρομο Λαγονοκνημιαίας Ταινίας

Το σύνδρομο λαγοκνημιαίας ταινίας (ΣΛΤ) ή αλλιώς Γονατο Του Δρομέα είναι μια πάθηση του κάτω άκρου που εμφανίζεται πολύ συχνά σε δρομείς μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων. Η περιοχή της συμπτωματολογίας αφορά την έξω πλάγια επιφάνεια του μηρού.

Γράφει ο Μιχαηλίδης Αυγερινός-Ρωμανός – Φυσικοθεραπευτής

Χαρακτηρίζεται ως μια μη τραυματική πάθηση υπέρχρησης, η οποία συχνά συσχετίζεται με αδυναμία των απαγωγών μυών του ισχίου. Ορισμένες μελέτες έχουν ενοχοποιήσει περισσότερο τις γωνίες κάμψης γόνατος πέραν των 30ο κατά την επαφή του ποδιού στο έδαφος όπου δέχεται τη δύναμη αντίδρασης του εδάφους προς το κάτω άκρο.

Κατά την φάση αυτή, η σύσπαση αντίδρασης (έκκεντρη) του τείνοντα την πλατεία περιτονία μυός και του μέγα γλουτιαίου, δημιουργούν τάση στην λαγοκνημιαία ταινία.

Ανατομία της περιοχής

Η λαγοκνημιαία ταινία είναι μια παχιά δεσμίδα συνδετικού ιστού που διέρχεται από την πλάγια επιφάνεια της λαγόνιας ακρολοφίας και προσφύεται στην πλάγια επιφάνεια του γόνατος (φύμα του Gerdy).

Συνδέεται στην ανώτερη επιφάνειά της με τον τείνοντα την πλατεία περιτονία μυ, όπως και με τον μεγάλο γλουτιαίο. Η δεσμίδα αυτή έιναι τρομερά παχιά και οι τελευταίες μελέτες αναδεικνύουν την αδυναμία της να διαταθεί η να αλλάξει μήκος σε σημαντικό βαθμό.

 στο Twitter, στο Facebook στο Υoutube και στο Instagram

Μιχαηλίδης Αυγερινός-Ρωμανός – Φυσικοθεραπευτής

Πηγές:

  1. van der Worp MP, van der Horst N, de Wijer A, Backx FJ, Nijhuis-van der Sanden MW. Iliotibial band syndrome in runners: a systematic review. Sports Med. 2012 Nov 1;42(11):969-92. doi: 10.2165/11635400-000000000-00000. PMID: 22994651.
  2. Aderem J, Louw QA. Biomechanical risk factors associated with iliotibial band syndrome in runners: a systematic review. BMC Musculoskelet Disord. 2015 Nov 16;16:356. doi: 10.1186/s12891-015-0808-7. PMID: 26573859; PMCID: PMC4647699.
  3. Ellis R, Hing W, Reid D. Iliotibial band friction syndrome–a systematic review. Man Ther. 2007 Aug;12(3):200-8. doi: 10.1016/j.math.2006.08.004. Epub 2007 Jan 8. PMID: 17208506.
  4. https://www.physio-pedia.com/Iliotibial_Band_Syndrome

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ