15 λόγοι για να ξεκινήσεις το τρέξιμο… σήμερα!

Αρχικά, πριν αναφερθεί ο όρος αερόβιος μηχανισμός να τονιστεί ότι καμία μορφή άσκησης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καθαρά ως αερόβια ή ως αναερόβια. Αυτό που διαφοροποιείται μεταξύ της ενεργοποίησης του αερόβιου και του αναερόβιου μηχανισμού παραγωγής ενέργειας είναι το ποσοστό ενεργοποίησης του κάθε μηχανισμού ανάλογα με το είδος και την προπονητική επιβάρυνση της ανάλογης άσκησης.

Γράφει ο Περικλής Κάβουρας, Γυμναστής. Κομοτηνή

Η αερόβια μορφή προπόνησης συγκεκριμένα το τρέξιμο, είναι μια μορφή προπόνησης που προσφέρει έναν μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων τόσο στην υγεία όσο και στην φυσική κατάσταση του ατόμου. Μερικά από τα οφέλη της θα αναφερθούν στο παρών άρθρο.

Περικλής Κάβουρας, Γυμναστής. Κομοτηνή

Βιβλιογραφία

 • Dunn AL, Trivedi MH, O’Neal HA (2001). Physical activity dose-response effects on outcomes of depression and anxiety. Med Sci Sports Exerc 6 (Suppl.): S587–S597. Discussion 609–610.
 • Goodyear LJ (2008). The exercise pill – too good to be true? N Engl J Med 359: 1842–1844.
 • Harber VJ, Sutton JR (1984). Endorphins and exercise. Sports Med 1: 154–171.
 • Holloszy JO, Coyle EF (1984). Adaptations of skeletal muscle to endurance exercise and their metabolic consequences. J Appl Physiol 56: 831–838.
 • Jones LW, Eves ND, Courneya KS, Chiu BK, Baracos VE, Hanson J et al. (2005). Effects of exercise training on antitumor efficacy of doxorubicin in MDA-MB-231 breast cancer xenografts. Clin Cancer Res 11: 6695–6698.
 • Matsakas A, Narkar VA (2010). Endurance exercise mimetics in skeletal muscle. Curr Sports Med Rep 9: 227–232.
 • McCloskey DP, Adamo DS, Anderson BJ (2001). Exercise increases metabolic capacity in the motor cortex and striatum, but not in the hippocampus. Brain Res 891: 168–175.
 • Neeper SA, Gomez-Pinilla F, Choi J, Cotman C (1995). Exercise and brain neurotrophins. Nature 373: 109.
 • Pedersen BK, Saltin B (2006). Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease. Scand J Med Sci Sports 16 (Suppl. 1): 3–63.
 • Pescatello LS, Franklin BA, Fagard R, Farquhar WB, Kelley GA, Ray CA (2004). American College of Sports Medicine position stand. Exercise and hypertension. Med Sci Sports Exerc 36: 533–553.
 • Ruiz JR, Moran M, Arenas J, Lucia A (2010). Strenuous endurance exercise improves life expectancy: it’s in our genes. Br J Sports Med 45: 159–161.
 • Costill DL, Daniels J, Evans W, Fink W, Krahenbuhl G, Saltin B (1976) Skeletal muscle enzymes and fiber composition in male and female track athletes. J Appl Physiol 40(2):149–154.
 • CONLEY, D. L. and G. KRAHENBUHL. Running economy and distance running performance of highly trained athletes. Med. Sci. Sports Exerc. 12:357–360, 1980.
  COSTILL, D. L. Metabolic responses during distance running. J. Appl. Physiol. 28:251–255, 1970.
 • EKBLOM, B., G. WILSON, and P. O. ÅSTRAND. Central circulation during exercise after venesection and reinfusion of red blood cells. J. Appl. Physiol. 40:379 –383, 1976.
 • HONIG, C. R., R. J. CONNETT, and T. E. J. GAYESKI. O2 transport and its interaction with metabolism: a systems view of aerobic capacity. Med. Sci. Sports Exerc. 24:47–53, 1992.
 • Fagard R. Athlete’s heart. Heart 89: 1455–1461, 2003.
 • Bacon AP, Carter RE, Ogle EA, Joyner MJ.V˙ O2max trainability and high intensity interval training in humans: a meta-analysis. PLos One 8: e73182, 2013.
 • Levine BD. V˙ O2max: what do we know, and what do we still need to know? J Physiol 586: 25–34, 2008.
 • Rasmussen P, Siebenmann C, Diaz V, Lundby C. Red cell volume expansion at altitude: a metaanalysis and Monte Carlo simulation. Med Sci Sports Exerc 45: 1767–1772, 2013.
 • Scharhag J, Schneider G, Urhausen A, Rochette
  V, Kramann B, Kindermann W. Athlete’s heart: Right and left ventricular mass and function in male endurance athletes and untrained individuals determined by magnetic resonance imaging. J Am Coll Cardiol 40: 1856–1863, 2002.
 • Roca J, Agusti AG, Alonso A, Poole DC, Viegas C,
  Barbera JA, Rodriguez-Roisin R, Ferrer A, Wagner PD. Effects of training on muscle O2 transport at V˙ O2max. J Appl Physiol 73: 1067–1076, 1992.
 • Joyner, M.J. & Casey, D.P. 2015. Regulation of increased blood flow (Hyperemia) to muscles during exercise: a hierarchy of competing physiological needs. Physiol Rev 95, 549–601.
 • Wade CE, Claybaugh JR. Plasma renin activity, vasopressin concentration, and urinary excretory responses to exercise in men. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol 49: 930-936, 1980.
 • Warburton DE, Haykowsky MJ, Quinney HA, Blackmore D, Teo KK, Taylor DA, McGavock J, Humen DP. Blood volume expansion and cardiorespiratory function: Effects of training modality. Med Sci Sports Exerc 36: 991-1000, 2004.
 • Singhal V, Maffazioli GD, Cano Sokoloff N, Ackerman KE, Lee H,
  Gupta N, Clarke H, Slattery M, Bredella MA, Misra M. Regional fat depots and their relationship to bone density and microarchitecture in young oligo-amenorrheic athletes. Bone 77: 83-90, 2015.
 • Steensberg A, Fischer CP, Keller C, Moller K, Pedersen BK. IL-6 enhances plasma IL-1ra, IL-10, and cortisol in humans. Am J Physiol Endocrinol Metab 285: E433-E437, 2003.
 • Takeda Y, Miyamori I, Yoneda T, Hatakeyama H, Inaba S, Furukawa
  K, Mabuchi H, Takeda R. Regulation of aldosterone synthase in human vascular endothelial cells by angiotensin II and adrenocorticotropin. J Clin Endocrinol Metab 81: 2797-2800, 1996.
 • Takahashi Y, Kipnis DM, Daughaday WH. Growth hormone secretion during sleep. J Clin Invest 47: 2079-90, 1968.
 • Zouhal H, Jacob C, Delamarche P, Gratas-Delamarche A. Catecholamines and the effects of exercise, training and gender. Sports Med 38: 401-423, 2008.
 • Tabata I, Nishimura K, Kouzaki M, et al. Effects of moderate- intensity endurance and high-intensity intermittent training on anaerobic capacity and VO2max.Med Sci Sports Exerc 1996 Oct; 28 (10): 1327-30.
 • Nevill AM, Ramsbottom R, Nevill ME, et al. The relative contributions of anaerobic and aerobic energy supply during track 100-, 400- and 800-m performance. J Sports Med Phys Fitness 2008 Jun; 48 (2): 138-42.
 • Nevill AM, Ramsbottom R, Nevill ME, et al. The relative contributions of anaerobic and aerobic energy supply during track 100-, 400- and 800-m performance. J Sports Med Phys Fitness 2008 Jun; 48 (2): 138-42.
 • Nevill AM, Ramsbottom R, Nevill ME, et al. The relative contributions of anaerobic and aerobic energy supply during track 100-, 400- and 800-m performance. J Sports Med Phys Fitness 2008 Jun; 48 (2): 138-42.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ