Σε αναζήτηση Επιχειρησιακού Διευθυντή (Chief Operating Officer) ο ΕΣΑΚΕ

Ο ΕΣΑΚΕ απηύθυνε σήμερα (1/6) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Επιχειρησιακού Διευθυντή (Chief Operating Officer).

Η σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση αναφέρει:

“Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.) ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα Επιχειρησιακό Διευθυντή (Chief Operating Officer).

Αρμοδιότητες:

-Κατάρτιση και αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου του Συνδέσμου, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

-Υλοποίηση και εκτέλεση της στρατηγικής του Συνδέσμου

-Συνεργασία με τη Διοίκηση με σκοπό την προτεραιοποίηση ενεργειών και την ευθυγράμμιση των στόχων και δράσεων με τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου

-Συντονισμός των λειτουργιών όλων των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Συνδέσμου προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους

-Συστηματική παρακολούθηση του ετήσιου και μηνιαίου προϋπολογισμού του Συνδέσμου και υποβολή των σχετικών αναφορών προς το Διοικητικό Συμβούλιο

-Διενέργεια ύστερα από εντολή του Προέδρου του ΔΣ των επαφών με εταιρείες και οργανισμούς για την σύναψη εμπορικών συμφωνιών και την επίτευξη συμφωνιών χορηγιών και την ολοκλήρωση των τελικών συμφωνιών ύστερα από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου

-Επίβλεψη της διαμόρφωσης του πλήρους προγράμματος αγώνων σε συνεργασία με Διευθυντή Αγωνιστικού Τμήματος

-Επίβλεψη και εξασφάλιση της άψογης διοργάνωσης του πρωταθλήματος

-Εκπόνηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, του Κανονισμού Προμηθειών και όλων των Κανονισμών που αφορούν τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα οποία θα υποβάλλονται προς έγκριση στα αρμόδια όργανα του Συνδέσμου

-Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων στρατηγικών μάρκετινγκ

-Επίβλεψη του τμήματος marketing και επικοινωνίας και παροχή καθοδήγησης και feedback στο τμήμα μάρκετινγκ και χορηγιών

-Δημιουργία ιδεών για εκδηλώσεις ή δραστηριότητες προώθησης και αποτελεσματική διοργάνωσή τους

-Παρακολούθηση προόδου και υποβολή αναφορών απόδοσης

-Πραγματοποίηση γενικής έρευνας αγοράς για την παρακολούθηση των τάσεων και των κινήσεων μάρκετινγκ

Ο υποψήφιος (φυσικό πρόσωπο) πρέπει να διαθέτει:

-Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.)

-Μεταπτυχιακός τίτλος με ειδίκευση σε Sport Management θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

-Απαραίτητη η σημαντική εμπειρία σε Διευθυντικές θέσεις και θέσεις ευθύνης

-Πολύ καλή γνώση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της καλαθοσφαίρισης

-Πολύ καλή γνώση της αγοράς του επαγγελματικού αθλητισμού

-Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και επιθυμητή η γνώση μίας δεύτερης ξένης γλώσσας

-Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες

-Εξαιρετικές ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας

-Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης και προγραμματισμού έργων, ικανότητα διαχείρισης και ιεράρχησης καθηκόντων, με δέσμευση στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των παραδοτέων.

-Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

-Άριστες ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες

-Γνώσεις χρήσης Η/Υ

Είδος Εργασίας: σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου πλήρους απασχόλησης ή σύμβαση μίσθωσης έργου.

Ο ΕΣΑΚΕ προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 15 Ιουνίου 2021.

Για την αποστολή του πλήρους κειμένου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του ΕΣΑΚΕ τηλεφωνικά στο 210-75 65 503 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ