Στόχο για 11.000 τερματικά για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2035

Με στόχο 11.000 τερματικά για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2035 η εγκατάσταση νέων συνεχίζεται απρόσκοπτα στην περιοχή των Βρυξελλών.

Η απλοποίηση των διαδικασιών και ο χρόνος για την εγκατάσταση του τερματικού μειώθηκε στους δύο μήνες από 6 προηγουμένως. Μέχρι σήμερα, η Περιφέρεια των Βρυξελλών έχει εγκαταστήσει 161 σημεία, το καθένα με δύο σημεία φόρτιση. Ο στόχος είναι να έχουμε 250 μέχρι το τέλος του έτους (δηλ. 500 σημεία).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ