Η εθνικότητα κάθε οδηγού επηρεάζει τον αριθμό θανατηφόρων τροχαίων

«Η εθνικότητα του οδηγού στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τον αριθμό των νεκρών στα οδικά ατυχήματα, ενδεχομένως διότι οι ξένοι οδηγοί δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τοπική κυκλοφορία όσο είναι οι ντόπιοι οδηγοί και πιθανώς προσαρμόζονται δυσκολότερα και κάνουν περισσότερα λάθη».

Αυτό τονίζεται σε διπλωματική εργασία που στόχο την συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών των οδικών ατυχημάτων για τις διαφορετικές εθνικότητες θανόντων οδηγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη χρήση στατιστικών μοντέλων. Μάλισα η παρούσα έκθεση δημοσιεύτηκε στο περιοδική της Ενωσης Συγκοινωνιολόγων Ελλάδας

Τα γενικά συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής:

 • Στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εθνικότητα του οδηγού επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τον αριθμό των νεκρών στα οδικά ατυχήματα, ενδεχομένως διότι οι ξένοι οδηγοί δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τοπική κυκλοφορία όσο είναι οι ντόπιοι οδηγοί και πιθανώς προσαρμόζονται δυσκολότερα και κάνουν περισσότερα λάθη.
 • Οι βασικοί παράγοντες επιρροής των οδικών ατυχημάτων που διαφοροποιούν τα οδικά ατυχήματα ντόπιων και ξένων οδηγών είναι κατά σειρά σπουδαιότητας το φύλο του οδηγού, ο τύπος της περιοχής του ατυχήματος, ο τύπος του εμπλεκόμενου οχήματος, οι καιρικές συνθήκες και τέλος οι συνθήκες φωτισμού του ατυχήματος.
 • Η επιρροή του φύλου του οδηγού στον αριθμό των νεκρών είναι μεγαλύτερη στους ντόπιους οδηγούς από ότι στους ξένους.
 • Η επιρροή του τύπου της περιοχής του ατυχήματος στον αριθμό των νεκρών είναι μεγαλύτερη στους ξένους οδηγούς από ότι στους ντόπιους οδηγούς.
 • Οι καιρικές συνθήκες την ώρα του ατυχήματος έχουν μεγαλύτερη επιρροή στον αριθμό των νεκρών στους ξένους οδηγούς από ότι στους ντόπιους.
 • Η επιρροή των συνθηκών φωτισμού την ώρα του ατυχήματος είναι μεγαλύτερη για τους ξένους οδηγούς από ότι για τους ντόπιους οδηγούς.
 • Η επιρροή του τύπου του εμπλεκόμενου οχήματος είναι μεγαλύτερη για τους ξένους οδηγούς σε σχέση με τους ντόπιους οδηγούς.
 • Συγκεκριμένα η χρήση των μηχανοκίνητων δικύκλων επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τους ξένους οδηγούς από ότι τους ντόπιους, πιθανώς διότι οι ξένοι οδηγοί προσαρμόζουν δυσκολότερα την οδήγηση των μοτοσυκλετών στις τοπικές συνθήκες κυκλοφορίας.
 • Η επιρροή της χρήσης του ποδηλάτου στον αριθμό των νεκρών είναι μεγαλύτερη για τους ξένους οδηγούς σε σχέση με τους ντόπιους οδηγούς, ενδεχομένως διότι οι ξένοι ποδηλάτες προσαρμόζουν δυσκολότερα την οδήγηση των ποδηλάτων τους στις τοπικές συνθήκες κυκλοφορίας.
 • Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως μόνο για τους ξένους οδηγούς στις Βόρειες χώρες οι συνθήκες κακοκαιρίας οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των νεκρών σε οδικά ατυχήματα συγκριτικά με την καλοκαιρία.
 • Τέλος, συνολικά, η επιρροή της χρήσης του ποδηλάτου επηρεάζει λιγότερο τους ντόπιους οδηγούς στα Νότια κράτη της ΕΕ σε σχέση τόσο με τους ντόπιους όσο και με τους ξένους οδηγούς στα Βόρεια κράτη της ΕΕ.
Πηγή: ΣΕΣ, ΕΜΠ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ