Χρονιά ρεκόρ για την ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και υψηλό μέρισμα

Με ισχυρή ανάπτυξη σε όλα τα μεγέθη έκλεισε το 2022 για την ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.    Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 132 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 39,4% σε σύγκριση με το 2021.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (Ebitda) ανήλθαν σε 25,2 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 78%, και τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στα 14,2 εκ. υπερδιπλάσια από αυτά του 2021.  Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος στους μετόχους 0,09 ευρώ/μετοχή έναντι 0,04 ευρώ την περυσινή χρονιά.

μοτοδυναμική

Οι πωλήσεις δικύκλων & προϊόντων θάλασσας (Yamaha), παρά τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, ανήλθαν στα 62 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 19,3%. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων (Porsche) ανήλθαν στα 26,8 εκ. ευρώ με αύξηση 37,9%.

Η δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων (Sixt) συνέχισε την εντυπωσιακή ανάκαμψη μετά τους περιορισμούς της πανδημίας, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 43,4 εκ. ευρώ , αυξημένες κατά 85,2% σε σύγκριση με το 2021.

μοτοδυναμική

Κατά το 2022, το μακροπρόθεσμο ενεργητικό του Ομίλου  ανήλθε στα 54,3 εκ. ευρώ (εξαιρώντας την
επίδραση του ΔΠΧΑ 16)  παρουσιάζοντας
αύξηση 30,7% έναντι του 2021. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις σε
στόλο προς ενοικίαση (Sixt).

Οι θετικές λειτουργικές χρηματοροές του Ομίλου συνέβαλαν στη
χρηματοδότηση του νέου στόλου της Sixt, με το υπόλοιπο μέρος της επένδυσης να προέρχεται από
δανεισμό. Έτσι ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου, ανήλθε στα 19 εκ. ευρώ,
αυξημένος κατά 8,7 εκ. ευρώ σε σύγκριση με το 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ